วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษามาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ บัญชีครุภัณฑ์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดตั้งงบ ปี 2567 สังกัด สพฐ.

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ บัญชีครุภัณฑ์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดตั้งงบ ปี 2567 สังกัด สพฐ.

advertisement

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ บัญชีครุภัณฑ์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดตั้งงบ ปี 2567 สังกัด สพฐ.

วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ มาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ บัญชีครุภัณฑ์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดตั้งงบ ปี 2567 สังกัด สพฐ. จาก สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2567 มาให้ทุกท่านได้ติดตามโดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ บัญชีครุภัณฑ์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดตั้งงบ ปี 2567 สังกัด สพฐ.
มาตรฐานครุภัณฑ์2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ บัญชีครุภัณฑ์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดตั้งงบ ปี 2567 สังกัด สพฐ.

 

advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ บัญชีครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 68 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ สพฐ 2568 คู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สพฐ. ได้ออกแนวทางบัญชีครุภัณฑ์ 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567 สพฐ. คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นแนวทางในการ จัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 จาก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแนวทางในการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ เพื่อการสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุง อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง รวมถึงครุภัณฑ์ โดยจะออกคู่มือมาทุกปีงบประมาณ ดังนี้

ลิงก์ดาวน์โหลดบัญชีครุภัณฑ์ 2567 และ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 จะปรากฎในตารางดังนี้ค่ะ

advertisement

ดาวน์โหลด: บัญชีครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 สพฐ.

ดาวน์โหลด : มาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะมาตรฐานครุภัณฑ์ 67 จากสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566

ลิงก์ดาวน์โหลดบัญชีครุภัณฑ์ 2567 และ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 หมายเหตุ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ-ปี-2567 สพฐ.

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 สังกัด สพฐ.

1.-บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้ง-น.16-23-ปรับ-10.11.65 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 สังกัด สพฐ.
2.-แบบฟอร์มคำขอจัดตั้ง-ค่าครุภัณฑ์-2567 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 สังกัด สพฐ.
3.-ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน-สิ่งก่อสร้าง-ปี-2567-น.74-98 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 สังกัด สพฐ.
4.-ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข-ปี-2567-น.99-101 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 สังกัด สพฐ.
5.-แบบฟอร์มคำขอตั้ง-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-น.105-120 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 สังกัด สพฐ.
6.-แบบขอค่าขนส่งวัสดุ-น.121-122 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 สังกัด สพฐ.
7.1-ตัวอย่าง-รายการซ่อมแซมอาคารทั่วไป-น.126-134-ป-1

7.2-ตัวอย่าง-ประมาณราคาซ่อมแซมทั่วไป-น.135-139-ปร

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 สังกัด สพฐ.
8.-แบบยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย-น.140-141 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 สังกัด สพฐ.
9.-ตารางการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวม-น.161-172 (1) บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 สังกัด สพฐ.

 

ดาวน์โหลดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2566 คลิกที่นี่

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ บัญชีครุภัณฑ์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดตั้งงบ ปี 2567 สังกัด สพฐ.
มาตรฐานครุภัณฑ์2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ บัญชีครุภัณฑ์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดตั้งงบ ปี 2567 สังกัด สพฐ.

advertisement

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ บัญชีครุภัณฑ์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดตั้งงบ ปี 2567 สังกัด สพฐ.
มาตรฐานครุภัณฑ์2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ บัญชีครุภัณฑ์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดตั้งงบ ปี 2567 สังกัด สพฐ.
มาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ บัญชีครุภัณฑ์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดตั้งงบ ปี 2567 สังกัด สพฐ.
มาตรฐานครุภัณฑ์2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ บัญชีครุภัณฑ์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดตั้งงบ ปี 2567 สังกัด สพฐ.
มาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ บัญชีครุภัณฑ์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดตั้งงบ ปี 2567 สังกัด สพฐ.
มาตรฐานครุภัณฑ์2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ บัญชีครุภัณฑ์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดตั้งงบ ปี 2567 สังกัด สพฐ.

ขอบคุณที่มาจาก : คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สังกัด สพฐ.

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments