วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกคลังความรู้ภาพระบายสีวันมาฆบูชา ปี 2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพระบายสีวันมาฆบูชา ปี 2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

ภาพระบายสีวันมาฆบูชา ปี 2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ภาพระบายสีวันมาฆบูชา ปี 2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะหยุดชดเชยใน วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา ดาวน์โหลดที่นี่ โดยมีรายบะเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

ภาพระบายสีวันมาฆบูชา ปี 2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ภาพระบายสีวันมาฆบูชาปี 2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ภาพระบายสี วันมาฆบูชา 2567  ดาวน์โหลดที่นี่   ระบายสีวันมาฆบูชา 2567  ดาวน์โหลดที่นี่

ใบงาน วันมาฆบูชา 2567 รวมใบงานและภาพระบายสี เนื่องใน วันมาฆบูชา ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

ก่อนที่จะดาวน์โหลดภาพระบายสี วันมาฆบูชา ปี 2567 เรามาทำความรู้จักกับวันมาฆบูชา คร่าวๆ ดังนี้ค่ะ

ข้อมูลเกี่ยวกับวันมาหบูชา 

– ในปี 2567 วันมาฆบูชา ตรงกับ วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2567 จะเป็นวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

ประวัติความเป็นมา
วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง สำหรับประวัติวันมาฆบูชา ความสำคัญของวันมาฆบูชา รวมถึงกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

ความหมายของวันมาฆบูชา
คำว่า “มาฆะ” นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า “มาฆบุรณมี” หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3

การกำหนดวันมาฆบูชา
การกำหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม

advertisement

ความสำคัญของวันมาฆบูชาและประวัติวันมาฆบูชา

ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์”แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”

ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่

1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6

4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”

ภาพระบายสีวันมาฆบูชา ปี 2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ภาพระบายสีวันมาฆบูชาปี 2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

ภาพระบายสีวันมาฆบูชา ปี 2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ภาพระบายสีวันมาฆบูชาปี 2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ภาพระบายสีวันมาฆบูชา ปี 2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ภาพระบายสีวันมาฆบูชาปี 2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ภาพระบายสีวันมาฆบูชา ปี 2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ภาพระบายสีวันมาฆบูชาปี 2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ภาพระบายสีวันมาฆบูชา ปี 2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ภาพระบายสีวันมาฆบูชาปี 2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ภาพระบายสีวันมาฆบูชา ปี 2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ภาพระบายสีวันมาฆบูชาปี 2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ภาพระบายสีวันมาฆบูชา ปี 2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ภาพระบายสีวันมาฆบูชาปี2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ภาพระบายสีวันมาฆบูชา ปี 2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ภาพระบายสีวันมาฆบูชาปี 2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดระบายสีวันมาฆบูชา ปี 2567 24 กุมภาพันธ์ 2567 ไฟล์ PDF. ดาวน์โหลดที่นี่

ลิงก์สำรองดาวน์โหลดระบายสีวันมาฆบูชา ปี 2567 24 กุมภาพันธ์ 2567 ไฟล์ PDF. ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก : https://www.pinterest.com/pin/53058101847197791/

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ใบงานวันเข้าพรรษา 2566 ภาพระบายสีวันเข้าพรรษา ประจำปี 66 ดาวน์โหลด ที่นี่

ใบงานวันมาฆบูชา ปี 2567 รวมใบงานและภาพระบายสี เนื่องใน วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

เป็นอย่างไรบ้างค่ะ กับภาพระบายสีวันมาฆบูชา ปี 2567 รวมภาพระบายสี วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments