วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกประกาศผลสอบ NT RTผลสอบ rt 2566 (ปีการศึกษา 2566) มาแล้วผลคะแนนสอบ rt ป.1  ที่สอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567...

ผลสอบ rt 2566 (ปีการศึกษา 2566) มาแล้วผลคะแนนสอบ rt ป.1  ที่สอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผลสอบ rt ในเดือน เมษายน 2567 คลิกที่นี่

advertisement

ผลสอบ rt 2566 (ปีการศึกษา 2566) มาแล้วผลคะแนนสอบ rt ป.1  ที่สอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผลสอบ rt ในเดือน เมษายน 2567 คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ผลสอบ rt 2566 (ปีการศึกษา 2566) มาแล้วผลคะแนนสอบ rt ป.1  ที่สอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผลสอบ rt ในเดือน เมษายน 2567 คลิกที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

ผลสอบ rt 2566 (ปีการศึกษา 2566) มาแล้วผลคะแนนสอบ rt ป.1  ที่สอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผลสอบ rt ในเดือน เมษายน 2567 คลิกที่นี่
ผลสอบrt 2566 (ปีการศึกษา 2566) มาแล้วผลคะแนนสอบ rt ป.1  ที่สอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผลสอบ rt ในเดือน เมษายน 2567 คลิกที่นี่

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ผลคะแนนสอบ RT 2566 ป.1 รายบุคคล  คลิกได้ที่นี่ 

ผลสอบ rt 2567 (ปีการศึกษา 2566)  คลิกที่นี่

การสอบ RT คืออะไร
การสอบ RT เป็นการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ ดังนั้นผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน และต้องมีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ให้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี

การสอบ RT ป.1 2566 เป็นการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ซึ่งถือเป็นความสามารถพื้นฐานที่สําคัญสําหรับผู้เรียน และการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนต่าง ๆ ของหลักสูตร และการดําเนินชีวิตประจําวันของผู้เรียน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ความสําคัญกับความสามารถ ด้านการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับช่วงชั้นที่ 1 ของระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3) โดยกําหนดเป็น นโยบายเร่งด่วน ในปีการศึกษา 2558 เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้

ท่านสามารถเข้า ดูคะแนนสอบ RT ผลสอบ rt 2566 จะประกาศผลสอบภายในวันที่  เมษายน 2567 ทั้งรายบุคคล รายโรงเรียน และระดับประเทศ โดย ท่านสามารถ ตรวจสอบ ผลคะแนน RT 2566 ประกาศ ผลสอบ RT 2566 ป.1 ปีการศึกษา 2566 ที่จัดสอบ กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ท่านสามารถเข้า ดูคะแนนสอบ RT ได้ภายในวันที่ เมษายน 2567 ทั้งรายบุคคล รายโรงเรียน และระดับประเทศ ได้ที่นี่ ผลสอบrt ป.1 2566

advertisement

ผลสอบ rt 2566 (ปีการศึกษา 2566) มาแล้วผลคะแนนสอบ rt ป.1  ที่สอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผลสอบ rt ในเดือน เมษายน 2567 คลิกที่นี่
ผลสอบrt 2566 (ปีการศึกษา 2566) มาแล้วผลคะแนนสอบ rt ป.1  ที่สอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผลสอบ rt ในเดือน เมษายน 2567 คลิกที่นี่

advertisement

ผลสอบ rt 2566 (ปีการศึกษา 2566) มาแล้วผลคะแนนสอบ rt ป.1  ที่สอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผลสอบ rt ในเดือน เมษายน 2567 คลิกที่นี่
ผลสอบrt2566 (ปีการศึกษา 2566) มาแล้วผลคะแนนสอบ rt ป.1  ที่สอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผลสอบ rt ในเดือน เมษายน 2567 คลิกที่นี่
ผลสอบ rt 2566 (ปีการศึกษา 2566) มาแล้วผลคะแนนสอบ rt ป.1  ที่สอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผลสอบ rt ในเดือน เมษายน 2567 คลิกที่นี่
ผลสอบrt 2566 (ปีการศึกษา 2566) มาแล้วผลคะแนนสอบ rt ป.1  ที่สอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผลสอบ rt ในเดือน เมษายน 2567 คลิกที่นี่
ผลสอบ rt 2566 (ปีการศึกษา 2566) มาแล้วผลคะแนนสอบ rt ป.1  ที่สอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผลสอบ rt ในเดือน เมษายน 2567 คลิกที่นี่
ผลสอบrt 2566 (ปีการศึกษา 2566) มาแล้วผลคะแนนสอบ rt ป.1  ที่สอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผลสอบ rt ในเดือน เมษายน 2567 คลิกที่นี่
ผลสอบ rt 2566 (ปีการศึกษา 2566) มาแล้วผลคะแนนสอบ rt ป.1  ที่สอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผลสอบ rt ในเดือน เมษายน 2567 คลิกที่นี่
ผลสอบrt 2566 (ปีการศึกษา 2566) มาแล้วผลคะแนนสอบ rt ป.1  ที่สอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผลสอบ rt ในเดือน เมษายน 2567 คลิกที่นี่

 

ลิงก์ประกาศผลสอบและผลคะแนนสอบ RT 2566 ป.1 รายบุคคล (ปีการศึกษา 2566)

http://180.180.244.45/NT/ExamWeb/FrPrintAnnounceExams.aspx?gradeCode=P1

ลิงก์ประกาศผลสอบ RT ป.1 2566 สำหรับศูนย์สอบ เขตพื้นที่ สำนักการศึกษา โรงเรียน (ปีการศึกษา 2566) 

http://180.180.244.42/NT/ExamWeb/FrLogin.aspx?ReturnUrl=%2fNT%2fExamWeb%2f

 

ผลสอบ RT ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ
ผลสอบ RT ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ
ผลสอบ RT ปีการศึกษา 2564 ระดับประเทศ
ผลสอบ RT ปีการศึกษา 2565 ระดับประเทศ

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สอบ rt ป.1 2567 วันไหน (ปีการศึกษา 2566) ตารางสอบ RT 2567 และ ตารางสอบ nt 2567 พร้อม test blue print สอบปี 2567

ประกาศผลสอบ RT ป.1 2566 (ปีการศึกษา 2566)  คลิกที่นี่  ประกาศผลสอบ RT ป.1 2567 (ปีการศึกษา 2566) 

เป็นอย่างไรบ้างกับผลสอบ rt 2566 (ปีการศึกษา 2566) มาแล้วผลคะแนนสอบ rt ป.1  ที่สอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผลสอบ rt ในเดือน เมษายน 2567 คลิกที่นี่ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments