วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาผลสอบ B-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล...

ผลสอบ B-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 28 ก.พ. 67 คลิกที่นี่

advertisement

ผลสอบ B-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 28 ก.พ. 67 คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ผลสอบ B-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 28 ก.พ. 67 คลิกที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

ผลสอบ B-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 28 ก.พ. 67 คลิกที่นี่
ผลสอบB-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 28 ก.พ. 67 คลิกที่นี่

การสอบB-NET ปีการศึกษา 2566 คืออะไร

advertisement

B-NET หรือ Buddhism National Educational Test คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในรายวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินัย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมี สทศ หรือสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ

วัตถุประสงค์ B-NET 2566 คืออะไร

1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น เช่น การศึกษาวิจัย การให้ทุนการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ นำไปกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการพัฒนาการศึกษา

กลุ่มเป้าหมายและวิชาในการทดสอบ B-NET 2567

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (เน้นนักธรรมชั้นตรี-โท) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เน้นนักธรรมชั้นโท-เอก) วิชาที่สอบจำนวน 4 วิชา ประกอบด้วย วิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวินัย

ประโยชน์ของการสอบ B-NET 67

ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ

B-NET สำคัญอย่างไร

การสอบ B-NET นั้น อย่างที่เราได้ทราบกันแล้วว่าเป็นการทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนในรายวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินัย ตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้น การสอบจะมีผลต่อการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ยังสามารถประเมินผลในระดับชาติได้อีกด้วย นั่นหมายถึงว่า การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนั้น ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ในระดับโรงเรียน แต่ยังสามารถนำไปพัฒนาในวงกว้างได้อีกด้วย รวมไปถึงหากหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหลักสูตรใด ต้องการรับผู้สมัครเรียนที่มีทักษะด้านนี้ก็สามารถนำไปกำหนดเป็นเกณฑ์การรับสมัครได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นการสอบในระดับชาติ เป็นข้อสอบกลางที่นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆจะได้สอบด้วยข้อสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

B-NET ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง

การสอบ B-NET มีการจัดสอบในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแต่ละระดับมีรายวิชาที่ต้องสอบ ดังนี้

ระดับชั้นสอบ B-NET                               วิชาที่สอบ B-NET                                                            เวลาในการทำข้อสอบ B-NET 
มัธยมศึกษาตอนต้น                                    ภาษาบาลี (รหัสวิชา 383)                                                                   120 นาที
ธรรม พุทธประวัติ วินัย (รหัสวิชา 384)                                               180 นาที
ภาษาบาลี (รหัสวิชา 393)                                                                   120 นาที
มัธยมศึกษาตอนปลาย                                ธรรม พุทธประวัติ วินัย (รหัสวิชา 394)                                               180 นาที

advertisement

วิธีการสมัครสอบ B-NET 2566 ทำได้ดังนี้
สำหรับการสมัครสอบ B-NET นั้น โดยปกติแล้วโรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการเป็นหลัก โดยหลังจากที่เริ่มมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสอบแล้ว สถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆก็เตรียมรวบรวมรายชื่อนักเรียนส่งไปยัง สทศ หรือสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผ่านเว็บไซต์ https://www.niets.or.th/ จากนั้นทาง สทศ. จะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสนามสอบ

เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) และจำนวนข้อสอบ บีเน็ต 67 ปีการศึกษา 2566

ผลสอบ B-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 28 ก.พ. 67 คลิกที่นี่
ผลสอบB-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 28 ก.พ. 67 คลิกที่นี่

advertisement

 

วิธีดูผลสอบ บีเน็ต 67 รายบุคคล และ รายโรงเรียน (ปีการศึกษา 2566) เมื่อเข้าลิงก์ดูผลสอบแล้ว ให้กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศผลสอบ b-net 2566 ม.ต้น รายบุคคล คลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 28 ก.พ. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/BNET/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx

ประกาศผลสอบ b-net 2566 ม.ต้น รายโรงเรียนคลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 28 ก.พ. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/BNET/AnnouncementWeb/Login.aspx

ประกาศผลสอบ b-net 2566 รายบุคคล ม.ปลาย คลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 28 ก.พ. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/BNET/AnnouncementWeb/Login.aspx

ประกาศผลสอบ b-net 2566 ม.ปลาย รายโรงเรียน คลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 28 ก.พ. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/BNET/AnnouncementWeb/Login.aspx

ผลสอบ B-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 28 ก.พ. 67 คลิกที่นี่
ผลสอบB-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 28 ก.พ. 67 คลิกที่นี่

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

รื่องราวที่เกี่ยวข้อง ประกาศผลสอบ B-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ม.ต้น ม.ปลาย ได้ที่นี่   ประกาศผลสอบ B-NET 2567 วันไหน (ปีการศึกษา 2566) คลิกที่นี่

เป็นอย่างไรบ้างคะ กับผลสอบ B-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 28 ก.พ. 67 คลิกที่นี่ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments