วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1/67 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ฯ ...

ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1/67 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ ย้ายครู 67 คลิกที่นี่

advertisement

ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1/67 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ ย้ายครู 67 คลิกที่นี่

วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1/67 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ ย้ายครู 67 คลิกที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1/67 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ ย้ายครู 67 คลิกที่นี่
ผลย้ายครู2567 ครั้งที่ 1/67 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ ย้ายครู 67 คลิกที่นี่

 

advertisement

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยการย้ายกรณีปกติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดปฏิทินการย้าย รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด และแบบคำร้องขอย้าย ความแจ้งแล้ว นั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด

จึงกำหนดปฏิทินการย้าย รายละเอียดตัวขี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด และแบบคำร้องขอย้าย สำหรับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 3 และการย้ายสับเปลี่ยนให้ใช้แบบคำร้องขอย้ายตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ทั้งนี้ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไมใต้จัดทำระบบการย้ายทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงให้ใช้การย้ายตามที่ปฏิบัติอยู่เดิม

ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1/67 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ ย้ายครู 67 คลิกที่นี่
ผลย้ายครู2567 ครั้งที่ 1/67 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ ย้ายครู 67 คลิกที่นี่

advertisement

advertisement

ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1/67 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ ย้ายครู 67 คลิกที่นี่
ผลย้ายครู2567 ครั้งที่ 1/67 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ ย้ายครู 67 คลิกที่นี่

ด้วย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๘ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดรายละเอียดตัวซี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดรายละเอียดตัวซี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)ประจำปี พ.ศ. 2567 ด้งนี้

ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1/67 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ ย้ายครู 67 คลิกที่นี่
ผลย้ายครู2567 ครั้งที่ 1/67 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ ย้ายครู 67 คลิกที่นี่

 

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก  ครูคูลดอทคอม จึงได้จัดทำ ประกาศผลย้ายครู 2567 ครั้งที่1 ไว้ โดย เขตที่ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2567 แล้ว จะปรากฎตัวอักษรสีแดงคำว่า “ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2567 แล้วทั้งนี้ให้คุณครูรอประกาศผลย้ายครู อย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ

ผลย้ายครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 สังกัด สพฐ. ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2567

ผลย้ายครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 สังกัด สพฐ. ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2567 ผลย้ายครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 สังกัด สพฐ. ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2567 ผลย้ายครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 สังกัด สพฐ. ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2567 ผลย้ายครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 สังกัด สพฐ.
(ผ่านระบบ TMS)
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.กระบี่    
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.กรุงเทพมหานคร    
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.กาญจนบุรี เขต 1    
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.กาญจนบุรี เขต 2     
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
   
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.กาญจนบุรี เขต 4    
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1    
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2    
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  ประกาศผลย้ายครู แล้ว  
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศผลย้ายครู แล้ว  
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.กำแพงเพชร เขต 2     
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.ขอนแก่น เขต 1    
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.ขอนแก่น เขต 2    
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.ขอนแก่น เขต 3     
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.ขอนแก่น เขต 4    
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.ขอนแก่น เขต 5  ประกาศผลย้ายครู แล้ว  
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.จันทบุรี เขต 1    
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.จันทบุรี เขต 2    
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1     
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2     
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.ชลบุรี เขต 1     
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.ชลบุรี เขต 2    
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.ชลบุรี เขต 3     
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.ชัยนาท  ประกาศผลย้ายครู แล้ว  
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.ชัยภูมิ เขต 1     
ผลย้ายครู 2567 รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. ( ครั้งที่ 1/2567 ) สพป.ชัยภูมิ เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ชัยภูมิ เขต 3     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ชุมพร เขต 1      
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ชุมพร เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เชียงราย เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เชียงราย เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เชียงราย เขต 3 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เชียงราย เขต 4     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 3    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประกาศผลย้ายครู แล้ว  
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 5     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 6    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ตรัง เขต 1     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ตรัง เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ตราด เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ตาก เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ตาก เขต 2      
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครนายก     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครปฐม เขต 1     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครปฐม เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครพนม เขต 1 ประกาศผลย้ายครู แล้ว  
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครพนม เขต 2  ประกาศผลย้ายครู แล้ว  
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครราชสีมา เขต 1     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครราชสีมา เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครราชสีมา เขต 3     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครราชสีมา เขต 4    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครราชสีมา เขต 5  ประกาศผลย้ายครู แล้ว  
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครราชสีมา เขต 6    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครราชสีมา เขต 7    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  ประกาศผลย้ายครู แล้ว  
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3     
ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4    
ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. สพป.นครสวรรค์ เขต 1    
ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. สพป.นครสวรรค์ เขต 2    
ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. สพป.นครสวรรค์ เขต 3     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นนทบุรี เขต 1     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นนทบุรี เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นราธิวาส เขต 1     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นราธิวาส เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นราธิวาส เขต 3    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.น่าน เขต 1     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.น่าน เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.บึงกาฬ     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.ปทุมธานี เขต 1     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.ปทุมธานี เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ปัตตานี เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ปัตตานี เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ปัตตานี เขต 3     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พะเยา เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พะเยา เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พังงา    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พัทลุง เขต 1     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พัทลุง เขต 2 ประกาศผลย้ายครู แล้ว  
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พิจิตร เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พิจิตร เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พิษณุโลก เขต 1  ประกาศผลย้ายครู แล้ว  
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พิษณุโลก เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พิษณุโลก เขต 3  ประกาศผลย้ายครู แล้ว  
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เพชรบุรี เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เพชรบุรี เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.แพร่ เขต 1     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.แพร่ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู แล้ว  
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ภูเก็ต    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.มหาสารคาม เขต 1     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.มหาสารคาม เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.มหาสารคาม เขต 3     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.มุกดาหาร     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ยโสธร เขต 1  ประกาศผลย้ายครูแล้ว 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ยโสธร เขต 2 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ยะลา เขต 1 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ยะลา เขต 2 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ยะลา เขต 3 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ระนอง     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ระยอง เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ระยอง เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ราชบุรี เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ราชบุรี เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ลพบุรี เขต 1     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ลพบุรี เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ลำปาง เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ลำปาง เขต 2 ประกาศผลย้ายครู แล้ว  
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ลำปาง เขต 3     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ลำพูน เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ลำพูน เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เลย เขต 1 ประกาศผลย้ายครู แล้ว  
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เลย เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เลย เขต 3     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สกลนคร เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สกลนคร เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศผลย้ายครู แล้ว  
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สงขลา เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สงขลา เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สงขลา เขต 3 ประกาศผลย้ายครู แล้ว  
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สตูล    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สมุทรปราการ เขต 1     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สมุทรปราการ เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สมุทรสงคราม    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สมุทรสาคร ประกาศผลย้ายครู แล้ว  
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สระแก้ว เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สระแก้ว เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สระบุรี เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สระบุรี เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สิงห์บุรี     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สุโขทัย เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สุโขทัย เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  ประกาศผลย้ายครู แล้ว  
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. สพป.สุรินทร์ เขต 1    
ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. สพป.สุรินทร์ เขต 2    
ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. สพป.สุรินทร์ เขต 3    
ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. สพป.หนองคาย เขต 1     
ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. สพป.หนองคาย เขต 2     
ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อ่างทอง    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อำนาจเจริญ    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุดรธานี เขต 1     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุดรธานี เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุดรธานี เขต 3    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุดรธานี เขต 4     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู แล้ว  
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุทัยธานี เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุบลราชธานี เขต 1     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุบลราชธานี เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุบลราชธานี เขต 3    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุบลราชธานี เขต 4     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุบลราชธานี เขต 5    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.กาญจนบุรี    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.กาฬสินธุ์     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.กำแพงเพชร  ประกาศผลย้ายครู แล้ว  
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ขอนแก่น     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.จันทบุรี ตราด    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ฉะเชิงเทรา     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ชลบุรี ระยอง ประกาศผลย้ายครู แล้ว  
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ชัยภูมิ    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.เชียงราย     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.เชียงใหม่    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ตรัง กระบี่    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ตาก    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.นครปฐม    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.นครพนม     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.นครราชสีมา    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.นครศรีธรรมราช    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.นครสวรรค์     
ประกาศผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.นนทบุรี     
ประกาศผลย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.นราธิวาส     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.น่าน     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.บึงกาฬ    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.บุรีรัมย์    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ปทุมธานี     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 
ประกาศผลย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ปัตตานี 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.พระนครศรีอยุธยา ประกาศผลย้ายครู แล้ว
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.พะเยา
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประกาศผลย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.พัทลุง
ประกาศผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.พิจิตร
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.เพชรบุรี 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.เพชรบูรณ์
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.แพร่ 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.มหาสารคาม 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.มุกดาหาร 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.แม่ฮ่องสอน
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ยะลา
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ร้อยเอ็ด 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ราชบุรี
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ลพบุรี
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ลำปาง ลำพูน ประกาศผลย้ายครู แล้ว
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.เลย หนองบัวลำภู
ประกาศผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.สกลนคร 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.สงขลา สตูล 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.สมุทรปราการ 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.สระแก้ว 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.สระบุรี
ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. สพม.สุโขทัย
ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. สพม.สุพรรณบุรี
ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. สพม.สุรินทร์ 
ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. สพม.หนองคาย
ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. สพม.อุดรธานี 
ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
ประกาศผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สศศ.

 

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม: ประกาศผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 ผลการย้ายครู สังกัด สพฐ. รอบที่ 1/67 ประจำปี พ.ศ.2567 รวมลิงก์ประกาศผลย้ายครู ทุกเขต ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

ผลย้ายครู 2567 ( ครั้งที่ 1/2567 ) รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู 2567 สังกัด สพฐ. รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ ย้ายครู 67 คลิกที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments