วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 ที่จะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 ที่จะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

advertisement

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 ที่จะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

สวัสดีค่ะวันนี้ ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 ที่จะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

advertisement

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 ที่จะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู2567 ครั้งที่ 1/2567 ที่จะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู 2566 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับบริการดูกระดาษคำตอบ 2566 (1/66,2/66) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู  คลิกที่นี่

สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่2/2567) กำหนดการและปฏิทินการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู จาก คุรุสภา 

ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2566 และ 2/2566 (เพิ่มเติม) 

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภากำหนดจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 จำนวน 6 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 – 12.00 น. ระบบกระดาษ

รอบที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบกระดาษ

รอบที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์

รอบที่ 4 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 09.00 – 12.00 น. ระบบกระดาษ

รอบที่ 5 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบกระดาษ

รอบที่ 6 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 ที่จะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู2567 ครั้งที่ 1/2567 ที่จะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

advertisement

 

ตรวจสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 คลิกที่นี่

การเลือกสถานที่เข้ารับการทดสอบ แบ่งเป็น 2 ระบบ ดังนี้

1. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถเลือกสถานที่ เข้ารับการทดสอบได้ตามความประสงค์ที่จะเข้ารับการทดสอบโดยสามารถเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทั้งนี้ ศูนย์สอบที่กำหนดให้มีการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู มีจำนวน 15 ศูนย์สอบ ได้แก่

1) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

advertisement

3) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 4) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 6) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 8) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

9) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 10) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

11) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยทักษิณ 12) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

13) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 14) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2) ระบบกระดาษ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถเลือกสถานที่เข้ารับการทดสอบได้ตามความประสงค์ที่จะเข้ารับการทดสอบ โดยสามารถเลือกสนามสอบที่จะเข้ารับการทดสอบได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทั้งนี้ สนามสอบที่กำหนดให้มีการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู จำนวน 13 แห่ง ได้แก่

1) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

3) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 4) สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

5) สนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 6) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 8) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

9) สนามสอบมหาวิทยาลัยทักษิณ 10) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

11) สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 12) สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13) สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

ขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ขั้นตอนการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. 2567 – 27 ม.ค. 2567 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู2567 ครั้งที่ 1/2567 ที่จะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments