วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาประกาศผลสอบ ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศผลสอบ ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

advertisement

ประกาศผลสอบ ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ประกาศผลสอบ ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

advertisement

ประกาศผลสอบ ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศผลสอบก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ย้ายครู 2567 (การย้ายกรณีปกติ)  ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567  เกณฑ์ย้าย ครู 2567 (ว18/2566 ) เกณฑ์การย้ายครู 2567 (การย้ายกรณีปกติ) ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น และได้ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว

บัดนี้ สํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประมวลผลการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ปรากฏว่า มีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันฯ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัด

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด สํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

advertisement

สําหรับผู้ที่สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ในครั้งนี้ แต่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. พิเศษ) ซึ่งสํานักงาน ก.พ. จัดให้สําหรับส่วนราชการต่างๆ ประจําปี 2567 ครั้งที่ 2 มีกําหนดการรับสมัครสอบ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 14 มีนาคม 2567 ทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจําปี 2567 ครั้งที่ 2

หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไม่ตรงตาม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ

และแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้

ทั้งนี้ สํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งพร้อมทั้งวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ทราบทางเว็บไซต์ สํานักงาน ก.ค.ศ. https://otepc.go.th/ และเว็บไซต์ https://otepc.thaijobjob.com ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประกาศผลสอบ ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศผลสอบก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

advertisement

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลืก คลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลืก คลิกที่นี่(ลิงก์สำรอง)

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง  แบบคำร้องขอย้ายครู 2567 ไฟล์ Doc ใช้ในการเขียนย้าย ครั้งที่ 1/2567 และ 2/2567 คําร้องขอย้ายครู 2567 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ว 18/2565 ดาวน์โหลดที่นี่

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments