วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาประกาศผลสอบโอเน็ต 66 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ท่านสามารถตรวจสอบผลคะแนน o-net ที่สอบเมื่อ ก.พ. 2567...

ประกาศผลสอบโอเน็ต 66 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ท่านสามารถตรวจสอบผลคะแนน o-net ที่สอบเมื่อ ก.พ. 2567 คลิกที่นี่

advertisement

ประกาศผลสอบโอเน็ต 66 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ท่านสามารถตรวจสอบผลคะแนน o-net ที่สอบเมื่อ ก.พ. 2567 คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ประกาศผลสอบโอเน็ต 66 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ท่านสามารถตรวจสอบผลคะแนน o-net ที่สอบเมื่อ ก.พ. 2567 คลิกที่นี่  มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

ประกาศผลสอบโอเน็ต 66 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ท่านสามารถตรวจสอบผลคะแนน o-net ที่สอบเมื่อ ก.พ. 2567 คลิกที่นี่
ประกาศผลสอบโอเน็ต66 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ท่านสามารถตรวจสอบผลคะแนน o-net ที่สอบเมื่อ ก.พ. 2567 คลิกที่นี่

O-NET คืออะไร
O-NET (Ordinary National Educational Test)

advertisement

คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วัตถุประสงค์ O-NET

 1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 3. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
 4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
 5. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

O-NET สอบไปทำไม
O-NET กับชีวิตเด็ก ป. 6

 1. สอบได้ครั้งเดียว คะแนนติดตัวตลอดชีวิต
 2. บางโรงเรียนใช้คะแนน O-NET ในการสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม. 1 (แตกต่างกันไปตามสัดส่วนที่แต่ละโรงเรียนกำหนด)
 3. ทดสอบความรู้ นักเรียนชั้น ป. 6
 4. ผลการสอบใช้ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
 5. ประเมินคุณภาพโรงเรียน

O-NET กับชีวิตเด็ก ม. 3

 1. สอบได้ครั้งเดียวคะแนนติดตัวตลอดชีวิต
 2. บางโรงเรียนใช้คะแนน O-NET ในการสมัครเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม. 4
 3. ทดสอบความพร้อมของตัวเองในระดับประเทศ เพื่อให้นักเรียนมีเวลาวางแผนพัฒนาตัวเองในระดับ ม.ปลาย
 4. สร้างชื่อเสียงความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนและตนเอง
 5. ประเมินคุณภาพโรงเรียน

O-NET กับชีวิตเด็ก ม. 6

 1. สอบได้ครั้งเดียวคะแนนติดตัวตลอดชีวิต
 2. นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนกลุ่ม กสพท. คะแนนรวมทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 60%
 3. TCAS บางคณะ บางมหาวิทยาลัยจะกำหนดคะแนนขั้นต่ำ O-NET ด้วย
 4. TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชั่นใช้สัดส่วนคะแนน O-NET 30% มีค่าเท่ากับ 9,000 คะแนน
 5. ประเมินคุณภาพโรงเรียน

ม. 6 ไม่ได้สอบ O-NET จะพลาดอะไรบ้าง
1. อาจไม่จบการศึกษา เพราะ ม. 6 ทุกโรงเรียนบังคับสอบ
2. พลาด TCAS ในรอบที่ใช้คะแนน O-NET หรือใช้เป็นเกณฑ์ผ่านคุณสมบัติ เช่น กสพท.
3. ตัดโอกาสซิ่วในอนาคต โดยเฉพาะรอบ 4 Admission
4. ไม่มีสิทธิ์สอบใหม่ในปีหน้า สอบ O-NET ได้แค่ในปีการศึกษาที่จบเท่านั้น

ม. 6 สอบ แต่ได้คะแนน O-NET ต่ำ
1. พลาด TCAS ในรอบที่มี่เกณฑ์ขั้นต่ำ หากคะแนนน้อยมากอาจจะไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ เช่น กสพท.
2. ลดโอกาสติดรอบ 4 Admission เพราะใช้ O-NET มากถึง 30%
3. สอบได้แค่ครั้งเดียว คะแนนติดตัวตลอดชีวิต
4. ซิ่วปีหน้า ใช้คะแนนเดิม ไม่มีสอบแก้ตัว

การสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 จะมีการจัดสอบในเดือน ก.พ. 2567 ดังนี้  ชั้นป.6  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ชั้นม.3  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ชั้นม.6  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และ จะประกาศผล ในวันที่ดังนี้

advertisement

 • ป.6 จะประกาศผลสอบโอเน็ต วันที่ 27 มี.ค. 2567
 • ม.3 จะประกาศผลสอบโอเน็ต วันที่ 28 มี.ค. 2567
 • ม.6 จะประกาศผลสอบโอเน็ต วันที่ 29 มี.ค. 2567
ประกาศผลสอบโอเน็ต 66 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ท่านสามารถตรวจสอบผลคะแนน o-net ที่สอบเมื่อ ก.พ. 2567 คลิกที่นี่
ประกาศผลสอบโอเน็ต66 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ท่านสามารถตรวจสอบผลคะแนน o-net ที่สอบเมื่อ ก.พ. 2567 คลิกที่นี่

advertisement

 

 

คะแนนโอเน็ต66 สอบปี 2567 รายบุคคล คลิกลิงก์นี้ค่ะ http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx

 

คะแนนโอเน็ต66 สอบปี 2566 รายบุคคล คลิกลิงก์นี้ค่ะ http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคะแนนโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ท่านสามารถตรวจสอบผลคะแนน o-net ที่สอบเมื่อ กุมภาพันธ์ 2567   และจะประกาศผลคะแนนโอเน็ต ในเดือน มีนาคม 2567 คลิกที่นี่ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านค่ะ

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

คะแนนโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ในเดือน มีนาคม 2567 คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบโอเน็ต 2566 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 สอบเมื่อ ก.พ. 2567  คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 สามารถตรวจสอบผลคะแนน o-net ที่สอบเมื่อ ก.พ. 2567

ตรวจคะแนนโอเน็ต 2567 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments