วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกคลังความรู้บัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ 2567 ป.1 - ป.6 รวมบัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4...

บัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ 2567 ป.1 – ป.6 รวมบัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ใช้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

บัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ 2567 ป.1 – ป.6 รวมบัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ใช้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ บัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ 2567 ป.1 – ป.6 รวมบัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ใช้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดที่นี่ จาก สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

บัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ 2567 ป.1 - ป.6 รวมบัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ใช้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2567 - 2568 ดาวน์โหลดที่นี่
บัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ2567 ป.1 – ป.6 รวมบัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ใช้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ( PISA) จาก (สสวท.) ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่

คําพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 สถาบันภาษาอังกฤษ กำหนดไว้ ดังนี้

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ส่งเสริมและ อำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทาง ประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คู่มือฉบับนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 หมวด คือ

advertisement

  1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 155 คำ
  2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 159 คำ
  3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 154 คำ
  4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 258 คำ
  5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 254 คำ
  6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 253 คำ
  7. ภาคผนวก

ทั้งนี้คำศัพท์ทั้งหมดที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงคำศัพท์พื้นฐานที่นักเรียนแต่ละระดับชั้นควรรู้ เท่านั้น โดยในแต่ละระดับชั้นได้ระบุประเภทคำศัพท์และความหมายไว้ด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้

บัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ 2567 ป.1 - ป.6 รวมบัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ใช้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2567 - 2568 ดาวน์โหลดที่นี่
บัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ2567 ป.1 – ป.6 รวมบัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ใช้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

ดาวน์โหลดบัญชีคําพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่

ลิงก์สำรองคลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่

บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 ดาวน์โหลดที่นี่

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับบัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ 2567 ป.1 – ป.6 รวมบัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ใช้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดที่นี่ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments