วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกคลังความรู้บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 รวมบัญชีคำพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 สามารถใช้สอนในปี 2567-2568 ดาวน์โหลดที่นี่

บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 รวมบัญชีคำพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 สามารถใช้สอนในปี 2567-2568 ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 รวมบัญชีคำพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 สามารถใช้สอนในปี 2567-2568 ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 รวมบัญชีคำพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 สามารถใช้สอนในปี 2567-2568 ดาวน์โหลดที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 รวมบัญชีคำพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 สามารถใช้สอนในปี 2567-2568 ดาวน์โหลดที่นี่
บัญชีคำพื้นฐานวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 รวมบัญชีคำพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 สามารถใช้สอนในปี 2567-2568 ดาวน์โหลดที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1-ป.6 ไฟล์ Word (แก้ไขได้) ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

บัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ ป.1 – ป.6 ดาวน์โหลดที่นี่

บัญชีคำพื้นฐาน เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนำทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเบื้องต้น ไปสู่การพัฒนำในระดับชำนาญ คณะผู้จัดทำได้นำคำยากและง่ายคละกันไปนำมาจัดรวบรวมไว้เป็นชุดบัญชีคำตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยจำแนกเป็นชุดคำได้ ดังนี้

1. ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 บัญชีคำ จำนวน 1500 คำ แบ่งเป็น 30 ชุดๆ ละ 50 คำ
2. ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 บัญชีคำ จำนวน 1500 คำ แบ่งเป็น 30 ชุดๆ ละ 50 คำ
3. ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 บัญชีคำ จำนวน 1500 คำ แบ่งเป็น 30 ชุดๆ ละ 50 คำ

advertisement

ครูผู้สอนควรนำไปฝึกทักษะการอ่านและการเขียนของผู้เรียนครั้งละ 1 ชุด ตั้งแต่คำแรกจนครบทุกชุด ควรเน้นการอ่านออกเสียงและเขียนคัดลำยมือให้ถูกต้องตามหลักภาษา และฝึกซ้ำอย่างสม่ำเสมอ จึงจะทำให้ประสบความสำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนดำเนินการอย่างจริงจังแล้วนักเรียนจะพัฒนำทักษะด้านการอ่านและการเขียนได้ถูกต้อง รวดเร็ว

บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 รวมบัญชีคำพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 สามารถใช้สอนในปี 2567-2568 ดาวน์โหลดที่นี่
บัญชีคำพื้นฐานวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 รวมบัญชีคำพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 สามารถใช้สอนในปี 2567-2568 ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

ดาวน์โหลดบัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 คลิกที่นี่

ลิงก์สำรองคลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.สุโขทัย เขต 1

เรื่องราวที่น่าสนใจ ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ( PISA) จาก สสวท. ดาวน์โหลดที่นี่

บัญชีคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 รวมบัญชีคำพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 สามารถใช้สอนในปี 2567-2568 ดาวน์โหลดที่นี่
บัญชีคำพื้นฐานวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 รวมบัญชีคำพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 สามารถใช้สอนในปี 2567-2568 ดาวน์โหลดที่นี่
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments