วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ขั้นตอนต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ผ่านระบบ KSP Self Service แบบใหม่ จาก คุรุสภา

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ขั้นตอนต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ผ่านระบบ KSP Self Service แบบใหม่ จาก คุรุสภา

advertisement

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ขั้นตอนต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ผ่านระบบ KSP Self Service แบบใหม่ จาก คุรุสภา

สวัสดีค่ะวันนี้ ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ขั้นตอนต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ผ่านระบบ KSP Self Service แบบใหม่ จาก คุรุสภา มาให้ทุกท่านได้ติดตามโดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ขั้นตอนต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ผ่านระบบ KSP Self Service แบบใหม่ จาก คุรุสภา
ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์2567 ขั้นตอนต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ผ่านระบบ KSP Self Service แบบใหม่ จาก คุรุสภา

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2566 ลิงก์ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ ผ่าน KSP Self Service

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับใบประกอบวิชาชีพครู คืออะไร

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หมายถึง ใบอนุญาตที่ออกให้แก่ครูซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อนแล้วตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครู หรือจะประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผู้มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

– มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
– มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
– ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่าน
เกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

คุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
มาตรฐานความรู้ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ ดังต่อไปนี้

1.ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
2.การพัฒนาหลักสูตร
3.การจัดการเรียนรู้
4.จิตวิทยาสำหรับครู
5.การวัดและประเมินผลการศึกษา
6.การบริหารจัดการในห้องเรียน
7.การวิจัยทางการศึกษา
8.นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9.ความเป็นครู

advertisement

วิธียื่นต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567
เข้าเว็บไซต์คุรุสภา http://bit.ly/38DXVl0
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต http://bit.ly/3aQktRk

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ขั้นตอนต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ผ่านระบบ KSP Self Service แบบใหม่ จาก คุรุสภา
ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์2567 ขั้นตอนต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ผ่านระบบ KSP Self Service แบบใหม่ จาก คุรุสภา

advertisement

 

ขั้นตอนต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ดังนี้ค่ะ

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องยื่นภายใน 180 วันก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแนบเอกสารหลักฐานและต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อนเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมัติ

 1. เข้าไปที่เว็บ https://selfservice.ksp.or.th
 2. สมัครสมาชิกก่อนถึงจะเข้าระบบได้ ซึ่งการสมัครสมาชิกก็กรอกข้อมูลลงไป และจะต้องแนบไฟล์รูปภาพ ถ่ายภาพถือบัตรประชาชน
 3. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบทำการต่อใบประกอบวิชาชีพได้
 4. กดตรงคำว่าใบอนุญาต แล้วเลือก
  (1) ขอต่อใบอนุญาตครูไทย
  (2) บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู
 5. กรอกข้อมูลส่วนตัว อัพรูปถ่าย
 6. ตรงสังกัด ให้เลือกผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ใครที่ประกอบวิชาชีพก็เลือกสังกัดตัวเองได้เลย )
 7. สถานะปัจจุบัน อันนี้เราเลือก มิได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 8. มาตรฐานความรู้ ให้เลือก มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าวุฒิอื่นที่คุรุสภารองรับ
  ***ปล. ถ้าคนที่เลือกประกอบวิชาชีพครู จะต้องอัพเกียรติบัตร 3 แผ่น ตามหัวข้อที่เขากำหนดมาให้
 9. ผู้มิได้ประกอบวิชาชีพครู ให้เลือก รอเข้ารับการอบรม (โทรสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วว่าไม่ได้อบรม)
 10. รับรองคุณสมบัติ ให้รับรองตนเอง(อันนี้เราไม่ได้รับรอง 55 )
 11. แนบเอกสารบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง และรูปถ่าย ยืนยันข้อมูล
 12. รอตรวจสอบเอกสาร ปริ้นใบจ่ายเงินไปจ่ายที่เซเว่น หรือธนาคารกรุงไทย
 13. จ่ายเงินเสร็จ รอตรวจสอบ หลังจากจ่ายเงินประมาณ 2 สัปดาห์ก็ปริ้นใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ได้
 14.  การปริ้นใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์– ให้เลือกเมนู ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ และสำเนาใบอนุญาต

– เลือกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

ลิงก์ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 คลิกที่นี่

ลิงก์สำรองต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2567 แบบใหม่  จาก คุรุสภา คลิกที่นี่

คุรุสดุดี 2567 คุรุสภาประกาศรับคัดเลือก ผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567 คลิกที่นี่

เป็นอย่างไรบ้างค่ะ กับต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ขั้นตอนต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ผ่านระบบ KSP Self Service แบบใหม่ จาก คุรุสภา หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

 

 1. ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ขั้นตอนต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ผ่านระบบ KSP Self Service แบบใหม่ จาก คุรุสภา
  ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์2567 ขั้นตอนต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ผ่านระบบ KSP Self Service แบบใหม่ จาก คุรุสภา

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments