วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาตรา สพฐ. (PNG โปร่งใสไม่มีพื้นหลัง) ท่านสามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ สพฐ. ตราโรงเรียน คลิกที่นี่

ตรา สพฐ. (PNG โปร่งใสไม่มีพื้นหลัง) ท่านสามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ สพฐ. ตราโรงเรียน คลิกที่นี่

advertisement

ตรา สพฐ. (PNG โปร่งใสไม่มีพื้นหลัง) ท่านสามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ สพฐ. ตราโรงเรียน คลิกที่นี่

วันนี้ทางทีมงาน ครูคูลดอทคอม  ขอนำเสนอตัวช่วยในการจัดเรียงเอกสารให้สะดวกต่อการค้นหาและการจัดเก็บ นั่นก็คือ ตรา สพฐ. (PNG โปร่งใสไม่มีพื้นหลัง) ท่านสามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ สพฐ. ตราโรงเรียน คลิกที่นี่ สำหรับเอกสารทางราชการ และเอกสารสำคัญต่างๆ

advertisement

ตรา สพฐ. (PNG โปร่งใสไม่มีพื้นหลัง) ท่านสามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ สพฐ. ตราโรงเรียน คลิกที่นี่
ตราสพฐ. (PNG โปร่งใสไม่มีพื้นหลัง) ท่านสามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ สพฐ. ตราโรงเรียน คลิกที่นี่
ตรา สพฐ. (PNG โปร่งใสไม่มีพื้นหลัง) ท่านสามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ สพฐ. ตราโรงเรียน คลิกที่นี่
ตราสพฐ. (PNG โปร่งใสไม่มีพื้นหลัง) ท่านสามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ สพฐ. ตราโรงเรียน คลิกที่นี่

advertisement

 

advertisement

ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกแบบโดยนายสุชาติ เชาว์ศิริ อดีตข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับมอบหมายจากนายประเสริฐ ทองอร่าม อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตราสัญลักษณ์นี้เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2542

ประวัติความเป็นมา สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 ซึ่งเป็นผลจากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับโครงสร้างการบริหารราชการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

สีประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สีประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาจากสีประจำสามกรมเดิม ได้แก่
สีเขียว เป็นสีของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
สีแสด เป็นสีของกรมสามัญศึกษา
สีเทา เป็นสีของกรมวิชาการ

ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยอักษรย่อ สพฐ. ล้อมรอบด้วยลายบัวผูกเป็นวงรีบนพื้นสีเขียว ภายใต้รูปเสมา ธรรมจักร หมายถึง หน่วยราชการขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ เบื้องล่างเป็นแถบชื่อเต็มของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อักษรทอง และขลิบข้างแถบทองพื้นเขียวอันเป็นสีประจำกระทรวงศึกษาธิการ สีลายของบัวดอกขาวปลายกลีบชมพูใบเขียวบนพื้นสีส้ม ดอกบัว หมายถึง ความเจริญทางพุทธิปัญญาและความงอกงามทางการศึกษา อันหมายถึงสีประจำวันพฤหัส ซึ่งโบราณถือว่าเป็นวันครู ผู้ประสิทธิ์วิทยาการให้แก่ศิษย์ ทั้งเป็นผู้วางรากฐานทางการศึกษาให้ถูกต้องและมีคุณธรรม ทั้งหมดที่เป็นสีทอง หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในด้านการศึกษายังผลของการศึกษานั้น สู่การมีบุคลากรที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรม ในการพัฒนาประเทศให้เจริญ

ความหมายของตราสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้

อักษรย่อ สพฐ. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลายบัวผูกเป็นวง หมายถึง การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ

รูปเสมา ธรรมจักร หมายถึง หน่วยราชการขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ

advertisement

สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

แถบชื่อเต็มของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตราสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกอบด้วย

อักษรย่อ สพฐ. ล้อมรอบด้วยลายบัวผูกเป็นวงรีบนพื้นสีเขียว

ภายใต้รูปเสมา ธรรมจักร หมายถึง หน่วยราชการขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ

เบื้องล่างเป็นแถบชื่อเต็มของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อักษรทอง และขลิบข้างแถบทองพื้นเขียวอันเป็นสีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดตรา สพฐ. (PNG โปร่งใสไม่มีพื้นหลัง)  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดตรา สพฐ. (PNG โปร่งใสไม่มีพื้นหลัง)  คลิกที่นี่ (ลิงก์สำรอง)

ดาวน์โหลดไฟล์ ทั้ง3 แบบ

ตราสัญลักษณ์ สพฐ. แบบ Ai ดาวน์โหลดที่นี่ logo_obec_color

ลายเส้นขาวดำAi ดาวน์โหลดที่นี่ logo OBEC-Blac and white line

และแบบรูปภาพ Jpeg ดาวน์โหลดที่นี่ Logo_obec

ขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ มุมกระดาษ มุมเอกสาร  ไฟล์ Word doc. แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่

ตรา สพฐ. (PNG โปร่งใสไม่มีพื้นหลัง) ท่านสามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ สพฐ. ตราโรงเรียน คลิกที่นี่
ตราสพฐ. (PNG โปร่งใสไม่มีพื้นหลัง) ท่านสามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ สพฐ. ตราโรงเรียน คลิกที่นี่
ตรา สพฐ. (PNG โปร่งใสไม่มีพื้นหลัง) ท่านสามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ สพฐ. ตราโรงเรียน คลิกที่นี่
ตราสพฐ. (PNG โปร่งใสไม่มีพื้นหลัง) ท่านสามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ สพฐ. ตราโรงเรียน คลิกที่นี่
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments