วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกข่าวประจำวันตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 66 กระทรวงศึกษาธิการ

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 66 กระทรวงศึกษาธิการ

advertisement

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 66 กระทรวงศึกษาธิการ

วันนี้เว็บไซต์ ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับการ ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 66 กระทรวงศึกษาธิการ มาฝากสำหรับท่านที่กำลังต้องตรวจสอบเครื่องราชฯ ของตนเองสามารถตรวจสอบจากเว็บไซต์ระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์ ได้ตามวิธีการด้านล่างค่ะ

advertisement

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 66 กระทรวงศึกษาธิการ
ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566 ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 66 กระทรวงศึกษาธิการ

 

advertisement

มาทำความรู้จักกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์คืออะไร 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือที่เรียกกันเป็นภาษาสามัญว่า ตรา คือ สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ  เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการ  ประเทศชาติ  ศาสนา  ประชาชน  หรือส่วนพระองค์

นอกจากนั้น  ยังหมายความรวมถึงเหรียญที่ระลึกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างในโอกาสสำคัญต่างๆ เพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประดับอย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปัจจุบัน  เป็นเครื่องหมายประดับเสื้อซึ่งนิยมกันทั่วไป  แม้ประเทศซึ่งไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุขก็นิยมใช้  โดยถือว่าเป็นสิ่งส่งเสริมเกียรติของบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นต่อส่วนรวม  ให้เป็นแบบอย่างที่ควรยึดถือ  มิใช่เป็นเครื่องหมายแบ่งแยกชนชั้นแต่อย่างใด

ลิงก์ : ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต คลิกที่นี่

advertisement

ลิงก์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

• สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิกที่นี่

• สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คลิกที่นี่ 

• สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลิงก์ที่ 1 คลิกที่นี่  ลิงก์ที่ 2 คลิกที่นี่ ลิงก์ที่ 3 คลิกที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลิกที่นี่

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566 เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566ทั้งหมด คลิกที่นี่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่าน ระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม
ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566 ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 66 กระทรวงศึกษาธิการ

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม คลิกที่นี่

 

สำหรับการตรวจสอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์2566 นั้นท่านสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง และทำการสมัครเพื่อใช้งานระบบครับ

ลิงก์ : ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต คลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566ทั้งหมด คลิกที่นี่

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://thanundon-prod.soc.go.th/
2. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 เลขบัตรประจำตัวประชาชน
2.2 ชื่อ
2.3 ชื่อสกุล (นามสกุล)
2.4 วันเกิด (dd/mm/yyyy)
2.5 รหัสผ่าน (เข้าสู่ระบบครั้งแรกไม่ต้องใส่รหัสผ่าน)
2.6 ใส่รหัส Captcha (ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ระบบสุ่มขึ้นมา)
3. คลิก “เข้าสู่ระบบ”

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 66 กระทรวงศึกษาธิการ
ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566 ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 66 กระทรวงศึกษาธิการ

ลิงก์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

• สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิกที่นี่

• สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คลิกที่นี่ 

• สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลิงก์ที่ 1 คลิกที่นี่  ลิงก์ที่ 2 คลิกที่นี่ ลิงก์ที่ 3 คลิกที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลิกที่นี่

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566 เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 66 กระทรวงศึกษาธิการ
ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566 ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 66 กระทรวงศึกษาธิการ

ลิงก์ : ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต คลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566ทั้งหมด คลิกที่นี่

เรื่องที่น่าสนใจ : ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566 เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 ผ่าน ระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออนไลน์

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566 ผ่าน ระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566

เครื่องราชอิสริยาภรณ์2566 ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่าน ระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments