วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาฐานเงินเดือนข้าราชการครู 2567 ฐานเงินเดือนครู 6 ระดับตามอันดับของครู เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของครู แต่ละอันดับ สำหรับการเลื่อนเงินเดือนครู

ฐานเงินเดือนข้าราชการครู 2567 ฐานเงินเดือนครู 6 ระดับตามอันดับของครู เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของครู แต่ละอันดับ สำหรับการเลื่อนเงินเดือนครู

advertisement

ฐานเงินเดือนข้าราชการครู 2567 ฐานเงินเดือนครู 6 ระดับตามอันดับของครู เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของครู แต่ละอันดับ สำหรับการเลื่อนเงินเดือนครู

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ฐานเงินเดือนข้าราชการครู 2567 ฐานเงินเดือนครู 6 ระดับตามอันดับของครู เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของครู แต่ละอันดับ สำหรับการเลื่อนเงินเดือนครู โดยมีข้อมูลรายละเอียดดังนี้ครับ

advertisement

ฐานเงินเดือนข้าราชการครู 2567 ฐานเงินเดือนครู 6 ระดับตามอันดับของครู เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของครู แต่ละอันดับ สำหรับการเลื่อนเงินเดือนครู
ฐานเงินเดือนข้าราชการครู2567 ฐานเงินเดือนครู 6 ระดับตามอันดับของครู เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของครู แต่ละอันดับ สำหรับการเลื่อนเงินเดือนครู

ตำแหน่งของข้าราชการครูไทย ล่าสุดปี 2567

advertisement

ระดับของครู ในระบบราชการไทยแบ่งตามอายุงาน อัตราเงินเดือน และเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ ที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง เพิ่มขึ้น โดยมีข้อมูลดังนี้

 • ตำแหน่งครูผู้ช่วย : คือผู้ที่เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการครู และจะต้องมีการประเมินอย่างเข้ม เป็นเวลา 2 ปี โดยคุณวุฒิในการสมัครสอบ คือ เป็นผู้จบปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่มีความต้องการ ขาดแคลน
 • ตำแหน่งครู (คศ.1) : คือข้าราชการครูที่ผ่านการประเมินอย่างเข้ม 2 ปี จากตำแหน่งครูผู้ช่วย
 • ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2)
 • ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
 • ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (คศ.4)
 • ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5)

หมายเหตุ : ค.ศ. ย่อมาจาก ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ฐานเงินเดือนข้าราชการครู 6 ระดับ เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง

สำหรับตำแหน่งครู สายงานการสอน ครูมีฐานเงินเดือนข้าราชการครู/อัตราเงินเดือนรวมกับค่าวิทยฐานะ ดังนี้

 • ฐานเงินเดือนข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย : ได้เงินเดือนขั้นต่ำ 15,050 บาท – เงินเดือนขั้นสูง 24,750 บาท
  เงินประจำวิทยฐานะ – บาท/เดือน
  เงินประจำตำแหน่ง – บาท/เดือน
 • ฐานเงินเดือนข้าราชการครูตำแหน่งครู (คศ.1) : ได้เงินเดือนขั้นต่ำ 15,440 บาท – เงินเดือนขั้นสูง 34,310 บาท
  เงินประจำวิทยฐานะ – บาท/เดือน
  เงินประจำตำแหน่ง – บาท/เดือน
 • ฐานเงินเดือนข้าราชการครู ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) : ได้เงินเดือนขั้นต่ำ 16,190 บาท – เงินเดือนขั้นสูง 41,120 บาท
  เงินประจำวิทยฐานะ 3,500 บาท/เดือน
  เงินประจำตำแหน่ง – บาท/เดือน
 • ฐานเงินเดือนข้าราชการครู ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ได้เงินเดือนขั้นต่ำ 19,860 บาท – เงินเดือนขั้นสูง 58,390 บาท
  เงินประจำวิทยฐานะ 5,600 บาท/เดือน
  เงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท/เดือน
 • ฐานเงินเดือนข้าราชการครู ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) เงินเดือนขั้นต่ำ 24,400 บาท – เงินเดือนขั้นสูง 69,040 บาท
  เงินประจำวิทยฐานะ 9,900 บาท/เดือน
  เงินประจำตำแหน่ง 9,900 บาท/เดือน
 • ฐานเงินเดือนข้าราชการครูตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5) เงินเดือนขั้นต่ำ 29,980 บาท – เงินเดือนขั้นสูง 76,800 บาทเงินประจำวิทยฐานะ 9,900 บาท/เดือน
  เงินประจำตำแหน่ง 9,900 บาท/เดือน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นเงินเดือน ฐานเงินเดือนข้าราชการครู 2567 6 ระดับตามอันดับของครู เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของครู แต่ละอันดับ ล่าสุด 2567 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนครู ดูได้จากตารางด้านล่างครับ

ตัวอย่างการคำนวณเงินเดือนครู ตามฐานเงินเดือนครู 6 ระดับ แบบเปอร์เซ็นต์ เทียบกับค่ากลางฐานในการคำนวณตามวิทยฐานะ หรือ อันดับ

ถ้าคุณครูได้รับวิทยฐานะ คศ.2 เงินเดือน 26,890 บาท  (ดูเทียบตารางอยู่ในช่วง16,190-30,200) ซึ่งอยู่ในฐานล่าง ของ คศ.2 มีค่ากลาง เท่ากับ 30,200 (ดูในตาราง) ถ้าเมษายนนี้ได้รับเปอร์เซ็นต์ 3.15 % จะได้เลื่อนเงินเดือนเพิ่มกี่บาท คำนวณเงินเดือนครู ตามฐานเงินเดือนครู 6 ระดับ แบบเปอร์เซ็นต์ ได้ดังนี้

(30,200 * 3.15) /100 = 951.30

ปัดเป็น 960 บาท หมายความว่า คุณครู ได้เงินเดือนเพิ่ม 960บาท

advertisement

เงินเดือนครู 2567 ก.ค.ศ. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนครู เช็กข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนครู ล่าสุด คลิกที่นี่

ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู 2567 (1 เมษายน 2567) ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ฐานเงินเดือนข้าราชการครู 2567 ฐานเงินเดือนครู 6 ระดับตามอันดับของครู เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของครู แต่ละอันดับ สำหรับการเลื่อนเงินเดือนครู
ฐานเงินเดือนข้าราชการครู2567 ฐานเงินเดือนครู 6 ระดับตามอันดับของครู เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของครู แต่ละอันดับ สำหรับการเลื่อนเงินเดือนครู

advertisement

 

คุณครู A  อยู่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้รับวิทยฐานะ คศ.3 เงินเดือน 40,000 บาท  (ดูเทียบตารางอยู่ในช่วง19,860-40,270) ซึ่งอยู่ในฐานล่าง ของ คศ.3 มีค่ากลาง ในการนำมาคำนวณ เท่ากับ 37,200 (ดูในตาราง) ถ้าตุลาคมนี้ได้รับเปอร์เซ็นต์ 3.00 % จะได้เลื่อนเงินเดือนเพิ่มกี่บาท คำนวณเงินเดือนครู ตามฐานเงินเดือนครู 6 ระดับ แบบเปอร์เซ็นต์ ได้ดังนี้

(37,200 * 3.00) /100 = 1,116

ปัดเป็น 1,120 บาท หมายความว่า คุณครู A จะได้เงินเดือนเพิ่ม 1,120 บาท

ประกาศผลดอทคอม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความฐานเงินเดือนข้าราชการครู จะเป็นประโยชน์กับคุณครูในการ คำนวณเงินเดือนครู แบบเปอร์เซ็นต์ เทียบกับค่ากลางฐานในการคำนวณตามวิทยฐานะ นะคะ  ไว้พบกันใหม่ในบทความหน้าค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : ฐานเงินเดือนข้าราชการครู2567ฐานเงินเดือนครู 6 ระดับตามอันดับของครู เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของครู แต่ละอันดับ ล่าสุด 2567 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนครู สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ตาม ว23/2564 ทุกวิทยฐานะ ทั้งแบบประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

คำนวณเงินเดือนครูแบบเปอร์เซ็นต์ 2567 วิธีการคำนวณเงินเดือนครูแบบเปอร์เซ็นต์ เทียบกับค่ากลางฐานในการคำนวณ ตามวิทยฐานะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับฐานเงินเดือนข้าราชการครู 2567 ฐานเงินเดือนครู 6 ระดับตามอันดับของครู เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของครู แต่ละอันดับ สำหรับการเลื่อนเงินเดือนครู หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

ฐานเงินเดือนข้าราชการครู 2567 ฐานเงินเดือนครู 6 ระดับตามอันดับของครู เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของครู แต่ละอันดับ สำหรับการเลื่อนเงินเดือนครู
ฐานเงินเดือนข้าราชการครู2567 ฐานเงินเดือนครู 6 ระดับตามอันดับของครู เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของครู แต่ละอันดับ สำหรับการเลื่อนเงินเดือนครู
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments