วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาชุดฝึกพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน เล่มที่ 1 (PISA) จาก สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดที่นี่

ชุดฝึกพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน เล่มที่ 1 (PISA) จาก สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

ชุดฝึกพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน เล่มที่ 1 (PISA) จาก สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดที่นี่

วัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ชุดฝึกพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน เล่มที่ 1 (PISA) จาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดาวน์โหลดที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

ชุดฝึกพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน เล่มที่ 1 (PISA) จาก สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดที่นี่
ชุดฝึกพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน เล่มที่ 1 (PISA) จาก สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ชุดฝึกพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน เล่มที่ 2 (PISA) จาก สสวท. ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

ชุดฝึกพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน เล่มที่ 3 (PISA) จาก สสวท.  ดาวน์โหลดที่นี่

ชุดฝึกพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน เล่มที่ 4 (PISA) จาก สสวท. ดาวน์โหลดที่นี่

ชุดฝึกพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน เล่มที่ 5 (PISA) จาก สสวท. ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน เป็นเอกสารทางวิชาการที่พัฒนาตามกรอบการประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้นำไปใช้ในการ
พัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่านของผู้เรียน ตามบริบทของสถานศึกษา ใน 2 มิติของการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
คือ มิติด้านการพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมิติด้านการพัฒนาด้วยการฝึกปฏิบัติทำแบบทดสอบ ที่จัดทำ
ในลักษณะของแบบฝึกที่เป็นแบบประเมินตามกรอบการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ( PISA)
ประกอบด้วย เอกสาร 5 เล่ม ได้แก่

ล่มที่ 1 : คู่มือการใช้ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
เล่มที่ 2 : กรอบแนวคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
เล่มที่ 3 : กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
เล่มที่ 4 : แบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
เล่มที่ 5 : แนวการตอบคำถามตามแบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

ชุดฝึกพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน เล่มที่ 1 (PISA) จาก สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดที่นี่
ชุดฝึกพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน เล่มที่ 1 (PISA) จาก สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

ดาวโหลดชุดฝึกพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน เล่มที่ 1 (PISA)

ลิงก์สำรองคลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สสวท.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ( PISA) เล่มที่ 1 – 5

ชุดฝึกพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน เล่มที่ 1 (PISA) จาก สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดที่นี่
ชุดฝึกพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน เล่มที่ 1 (PISA) จาก สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดที่นี่
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments