วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกคลังความรู้คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ รู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดที่นี่

คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ รู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ รู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ รู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ รู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดที่นี่
คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ รู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดที่นี่

เรื่องราวที่น่าสนใจ บัญชีคําพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6 ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

การเสริมสร้างวินัยให้กับคนในชาติจำเป็นจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัย เพราะเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้การสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ให้เป็นคนมีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของคนไทย สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการเมืองและการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างวินัยปลูกฝังความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลามีจิตอาสา เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต เคารพกติกาของสังคมและเคารพสิทธิของผู้อื่น ให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนไทยที่สมบูรณ์

คณะกรรมการวินัยนักเรียนประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. ผู้บริหารโรงเรียนระดับรองที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 คน
3. ตัวแทนครู (ซึ่งในปีการศึกษานี้ เป็นครูที่เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำทำวินัยเมื่อวันที่ 2 – 4 พ.ค. 60)
4. ตัวแทนนักเรียน (ซึ่งในปีการศึกษานี้ เป็นนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำทำวินัยเมื่อ วันที่ 2 –4 พ.ค. 60) และแต่งตั้งหัวหน้าชั้น ม.1 – ม. 3 โดยหัวหน้าห้องทุกห้องเรียนต้องเป็นคณะกรรมการวินัยนักเรียน
5. ตัวแทนผู้ปกครองจำนวน 6 คน (ชั้นละ2 คน)
6. ตัวแทนชุมชนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจากการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่

advertisement

คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ รู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดที่นี่
คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ รู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

ดาวน์โหลดคู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่นี่

ลิงก์สำรองคลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.onec.go.th/

เรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 สพฐ.ปรับเกณฑ์ พร้อมชู Soft Power แห่งชาติ

คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ รู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดที่นี่
คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ รู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดที่นี่
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments