วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกข่าวประจำวันคู่มือการจัดตั้งงบประมาณ สพฐ 2568 คู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ สพฐ 2568 คู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

advertisement

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ สพฐ 2568 คู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ สพฐ 2568 คู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับคู่มือการจัดตั้งงบประมาณ สพฐ 2568 คู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มาให้ทุกท่านได้ติดตามโดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 68 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
มาตรฐานครุภัณฑ์2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 68 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกระบวนการ
ที่เน้นเกณฑ์มาตรฐาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายละเอียดประกอบ เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจำเป็น ในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามคาดหวังว่า คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดต่อไป

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีครุภัณฑ์ จาก สำนักงบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

advertisement

ดาวน์โหลดมาตรฐานครุภัณฑ์ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 68 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ค่ะ

 

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568

1. รายการครุภัณฑ์ ปี 2568

2. คำชี้แจง พร้อมแบบฟอร์มครุภัณฑ์ (pdf)

3. แบบฟอร์มคำขอจัดตั้ง ค่าครุภัณฑ์ 2568 (Excel)

4. ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง ปี 2568

5. ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปี 2568

6. คำชี้แจง พร้อมแบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง (pdf)

7. แบบฟอร์มคำขอตั้ง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (excel)

8. แบบฟอร์ม 12 ขอค่าขนส่งวัสดุ

9. แบบฟอร์มรายละเอียดการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

10. แบบฟอร์ม 13 แผนผังบริเวณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ

11. แบบฟอร์ม 14 ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ

12. ตัวอย่าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทั่วไป

13. ตัวอย่าง ประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมทั่วไป

14. ตัวอย่าง แบบฟอร์ม 14 ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ

15. ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายละเอียดการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

16. ตัวอย่าง แบบฟอร์ม 13 แผนผังบริเวณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ

17. แบบมาตรฐาน สำหรับตั้งงบประมาณปี2568

 

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ สพฐ 2568 คู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ สพฐ 2568 คู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

advertisement

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 คอมพิวเตอร์ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง ดาวน์โหลด ทีนี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments