วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาคุรุสดุดี 2567 คุรุสภาประกาศรับคัดเลือก ผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567 คลิกที่นี่

คุรุสดุดี 2567 คุรุสภาประกาศรับคัดเลือก ผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567 คลิกที่นี่

advertisement

คุรุสดุดี 2567 คุรุสภาประกาศรับคัดเลือก ผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567 คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ คุรุสดุดี 2567 คุรุสภาประกาศรับคัดเลือก ผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีประจำปี 2567 คลิกที่นี่ จาก คุรุสภา มาให้ทุกท่านได้ติดตามโดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

คุรุสดุดี 2567 คุรุสภาประกาศรับคัดเลือก ผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567 คลิกที่นี่
คุรุสดุดี2567 คุรุสภาประกาศรับคัดเลือก ผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุ สดุดี” ประจำปี 2567 คลิกที่นี่

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2567 ฟรี คุรุสภามอบของขวัญหลักสูตรอบรมออนไลน์ จำนวน 2 หลักสูตร ไม่จำกัดจำนวน ประจำปี 2567

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2567

  • เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ออกประกาศฯ นี้
  • ไม่มีกรณีอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
  • ไม่เคยได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุ สดุดี” มาก่อน

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุรุสดุดี ประจำปี 2567

  • ประพฤติปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด
  • ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่มีความเด่นชัด โดดเด่นเป็นพิเศษ ปรากฏชัดเจน
  • ไม่เคยกระทำความเสื่อมเสียใด ๆ ต่อวิชาชีพ หรือบกพร่อง ในศีลธรรมอันดี

ตัวอย่างรางวัลคุรุสดุดี 2567 การเขียนขอรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2567 จาก คุรุสภา

คุรุสดุดี 2567 คุรุสภาประกาศรับคัดเลือก ผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567 คลิกที่นี่
คุรุสดุดี2567 คุรุสภาประกาศรับคัดเลือก ผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุ สดุดี” ประจำปี 2567 คลิกที่นี่

advertisement

 

ครูผู้สอนดีเด่น 2567 คุรุสภาประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลดแบบฟรอมรับสมัครครูผู้สอนดีเด่น คลิกที่นี่

คุรุสภาประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดีประจำปี 2567

advertisement

คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดีประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 1,088 คน ซึ่งคุรุสภามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคม

สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดีประจำปี 2567 ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี นับถึงวันออกประกาศ และเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันและยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ออกประกาศนี้ โดยไม่มีกรณีอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ถูกดำเนินการทางวินัยหรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้ว รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ และไม่เคยได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีมาก่อน

ทั้งนี้ ผู้เสนอผลงานหรือได้รับการเสนอชื่อ กรอกข้อมูลเจ้าของประวัติและผลงานที่เสนอชื่อและผลงานตามแบบที่คุรุสภากำหนด และส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะประกาศผลภายในเดือนธันวาคม 2567 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพถือเป็นที่สุด และกำหนดมอบรางวัลในงานวันครู ครั้งที่ 69 พ.ศ. 2568 หรือตามความเหมาะสม

สามารถดูประกาศฯ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มยกย่องวิชาชีพ โทร. 0 2281 4843

ดาวน์โหลด รายละเอียดประกาศการคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2567 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด ตารางผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลวัลคุรุสดุดีแต่ละจังหวัด ประจำปี 2567 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด ใบสมัครรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2567 คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ตัวอย่างรางวัลคุรุสดุดี 2567 รวมไว้ที่นี่ตัวอย่างรางวัลคุรุสดุดี ใช้ประกอบการขอรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567 ไฟล์ Doc & Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ขั้นตอนต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ผ่านระบบ KSP Self Service แบบใหม่ จาก คุรุสภา

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคุรุสดุดี 2567 คุรุสภาประกาศรับคัดเลือก ผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุ สดุดี” ประจำปี 2567 คลิกที่นี่ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

คุรุสดุดี 2567 คุรุสภาประกาศรับคัดเลือก ผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567 คลิกที่นี่
คุรุสดุดี2567 คุรุสภาประกาศรับคัดเลือก ผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567 คลิกที่นี่
คุรุสดุดี 2567 คุรุสภาประกาศรับคัดเลือก ผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567 คลิกที่นี่
คุรุสดุดี2567 คุรุสภาประกาศรับคัดเลือก ผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุ สดุดี” ประจำปี 2567 คลิกที่นี่
คุรุสดุดี 2567 คุรุสภาประกาศรับคัดเลือก ผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567 คลิกที่นี่
คุรุสดุดี2567 คุรุสภาประกาศรับคัดเลือก ผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุ สดุดี” ประจำปี 2567 คลิกที่นี่
คุรุสดุดี 2567 คุรุสภาประกาศรับคัดเลือก ผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567 คลิกที่นี่
คุรุสดุดี2567 คุรุสภาประกาศรับคัดเลือก ผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุ สดุดี” ประจำปี 2567 คลิกที่นี่
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments