วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกข้อสอบข้อสอบ nt ป.3 2559 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2558) มาแล้วแนวข้อสอบnt ป.3 สอบเมื่อปี 2569 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ...

ข้อสอบ nt ป.3 2559 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2558) มาแล้วแนวข้อสอบnt ป.3 สอบเมื่อปี 2569 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ไฟล์ Pdf คลิกที่นี่

advertisement

ข้อสอบ nt ป.3 2559 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2558) มาแล้วแนวข้อสอบnt ป.3 สอบเมื่อปี 2569 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ไฟล์ Pdf คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ข้อสอบ nt ป.3 2559 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2558) มาแล้วแนวข้อสอบnt ป.3 สอบเมื่อปี 2569 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ไฟล์ Pdf คลิกที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

advertisement

ข้อสอบ nt ป.3 2559 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2558) มาแล้วแนวข้อสอบnt ป.3 สอบเมื่อปี 2569 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ไฟล์ Pdf คลิกที่นี่
ข้อสอบnt ป.3 2559 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2558) มาแล้วแนวข้อสอบnt ป.3 สอบเมื่อปี 2569 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ไฟล์ Pdf คลิกที่นี่

 

advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ ประกาศผลสอบ nt ป.3 2567 (ปีการศึกษา 2566) ที่จะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อสอบnt ป.3 2567 พร้อมเฉลย รวมข้อสอบ NT ป.3 (ปีการศึกษา 2565) ไฟล์ Pdf สอบเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 คลิกที่นี่

ข้อสอบ nt ป.3 2566 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2565) มาแล้วแนวข้อสอบnt ป.3 สอบเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ไฟล์ Pdf คลิกที่นี่

ข้อสอบ nt ป.3 2565 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2564) มาแล้วแนวข้อสอบnt ป.3 สอบเมื่อปี 2565 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ไฟล์ Pdf คลิกที่นี่

ข้อสอบ nt ป.3 2564 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2563) มาแล้วแนวข้อสอบnt ป.3 สอบเมื่อปี 2564 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ไฟล์ Pdf คลิกที่นี่

ข้อสอบ nt ป.3 2563 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2562) มาแล้วแนวข้อสอบnt ป.3 สอบเมื่อปี 2563 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ไฟล์ Pdf คลิกที่นี่

ข้อสอบ nt ป.3 2562 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2561) มาแล้วแนวข้อสอบnt ป.3 สอบเมื่อปี 2562 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ไฟล์ Pdf คลิกที่นี่

ข้อสอบ nt ป.3 2561 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2560) มาแล้วแนวข้อสอบnt ป.3 สอบเมื่อปี 2561 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ไฟล์ Pdf คลิกที่นี่

ข้อสอบ nt ป.3 2560 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2559) มาแล้วแนวข้อสอบnt ป.3 สอบเมื่อปี 2560 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ไฟล์ Pdf คลิกที่นี่

ข้อสอบ nt ป.3 2558 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2557) มาแล้วแนวข้อสอบnt ป.3 สอบเมื่อปี 2568 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ไฟล์ Pdf คลิกที่นี่

ข้อสอบ nt ป.3 2557 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2556) มาแล้วแนวข้อสอบnt ป.3 สอบเมื่อปี 2557 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ไฟล์ Pdf คลิกที่นี่

advertisement

ข้อสอบ nt ป.3 2556 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2555) มาแล้วแนวข้อสอบnt ป.3 สอบเมื่อปี 2556 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ไฟล์ Pdf คลิกที่นี่

การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3. โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์

การสอบ NT คือออะไร?

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) หมายถึง การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบโดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย (Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่มีความสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ประกอบด้วย ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านการเขียน และการคิดคำนวณของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สอบ NT ไปเพื่ออะไร?
เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย(Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

ใครบ้างที่ต้องเข้ารับการทดสอบ NT ?
กลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 7) สำนักการศึกษาเมืองพัทยาและ 8) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ปีการศึกษา 2564 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ

ข้อสอบ nt ป.3 2559 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2558) มาแล้วแนวข้อสอบnt ป.3 สอบเมื่อปี 2569 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ไฟล์ Pdf คลิกที่นี่
ข้อสอบnt ป.3 2559 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2558) มาแล้วแนวข้อสอบnt ป.3 สอบเมื่อปี 2569 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ไฟล์ Pdf คลิกที่นี่

advertisement

สามารถดาวน์โหลดข้อสอบ nt ป.3 2559 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2558) ไฟล์ Pdf  ดังนี้ค่ะ

 

โหลดข้อสอบ nt ป.3 2559 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2558) มาแล้วแนวข้อสอบnt ป.3 สอบเมื่อปี 2559 คลิกที่นี่

โหลดข้อสอบ nt ป.3 2559 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2558) มาแล้วแนวข้อสอบnt ป.3 สอบเมื่อปี 2559 (ลิงก์สำรอง)

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับข้อสอบ nt ป.3 2559 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2558) มาแล้วแนวข้อสอบnt ป.3 สอบเมื่อปี 2569 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ไฟล์ Pdf คลิกที่นี่ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านค่ะ

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม กระดาษคำตอบ ntป.3 2566 สอบปี 2567 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2565 ท่านสามารถดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT ป.3 ไฟล์ pdf ใช้สอบในปี 2567 คลิกที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments