วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกข้อสอบข้อสอบ กพ 67 พร้อมเฉลย มาแล้ว!! แนวข้อสอบ กพ. 2567 พร้อมเฉลย เสมือนจริง ไฟล์ pdf....

ข้อสอบ กพ 67 พร้อมเฉลย มาแล้ว!! แนวข้อสอบ กพ. 2567 พร้อมเฉลย เสมือนจริง ไฟล์ pdf. ใช้เตรียมสอบ ก.พ. 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

ข้อสอบ กพ 67 พร้อมเฉลย มาแล้ว!! แนวข้อสอบ กพ. 2567 พร้อมเฉลย เสมือนจริง ไฟล์ pdf. ใช้เตรียมสอบ ก.พ. 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ข้อสอบ กพ 67 พร้อมเฉลย มาแล้ว!! แนวข้อสอบ กพ. 2567 พร้อมเฉลย เสมือนจริง ไฟล์ pdf. ใช้เตรียมสอบ ก.พ. 2567 ดาวน์โหลดที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

advertisement

ข้อสอบ กพ 67 พร้อมเฉลย มาแล้ว!! แนวข้อสอบ กพ. 2567 พร้อมเฉลย เสมือนจริง ไฟล์ pdf. ใช้เตรียมสอบ ก.พ. 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ข้อสอบกพ 67 พร้อมเฉลย มาแล้ว!! แนวข้อสอบ กพ. 2567 พร้อมเฉลย เสมือนจริง ไฟล์ pdf. ใช้เตรียมสอบ ก.พ. 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

จากที่สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดสอบ กพ 66 ในปี 2566 ไปแล้วนั้น เพื่อให้ทุกท่านที่สนใจ ทางทีมงานของเราจึงขอรวบรวมข้อสอบ กพ 67 แนวข้อสอบ กพ. 2567 รวมข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย เสมือนจริง ไฟล์ pdf. มาให้ทุกท่านได้ทดลองทำก่อนที่จะสอบจริงกันค่ะ

advertisement

ก่อนอื่นเรามาทำความรูจักกันก่อนนะคะว่า การสอบ กพ คืออะไร

คำว่า ก.พ. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “สอบ ก.พ.” อยู่บ่อยๆ ซึ่งเป็นรูปแบบในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องสอบวิชาต่อไปนี้

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
2. วิชาทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง แนวข้อสอบ กพ 66 พร้อมเฉลย pdf ฟรี ข้อสอบ กพ 66

แนวข้อสอบ กพ 66 พร้อมเฉลย pdf ฟรี ครบทุกวิชา มาแล้วจ้าตัวอย่างข้อสอบ ก.พ 2566 ที่จะใช้สอบในปี 2567 ได้ คลิกที่นี่

ข้อสอบ ก.พ. 2567 พร้อมเฉลย มาแล้ว!! รวมแนวข้อสอบ กพ ไฟล์ pdf. ใช้เตรียมสอบ ก.พ. 2567 คลิกที่นี่

ดังนั้น ผู้ที่สนใจอาชีพสายงานราชการจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบระบบกลาง ภาค ก ของ ก.พ. ก่อนที่จะไปยื่นสมัครสอบคัดเลือกตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ของแต่ละหน่วยงาน นั่นเอง

advertisement

คุณสมบัติและอายุของผู้เข้าสอบ ก.พ. มีดังนี้

-ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม (ตามมาตรา 36 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)
– มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (18 ปีขึ้นไป ไม่มีกำหนดอายุสูงสุด)

ข้อสอบ กพ 67 พร้อมเฉลย มาแล้ว!! แนวข้อสอบ กพ. 2567 พร้อมเฉลย เสมือนจริง ไฟล์ pdf. ใช้เตรียมสอบ ก.พ. 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
ข้อสอบกพ 67 พร้อมเฉลย มาแล้ว!! แนวข้อสอบ กพ. 2567 พร้อมเฉลย เสมือนจริง ไฟล์ pdf. ใช้เตรียมสอบ ก.พ. 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

ขั้นตอน และวิธีสมัครสอบ ก.พ. 2566
สำหรับระดับวุฒิการศึกษาของผู้ที่สามารถสมัครสอบ ก.พ. ทางสำนักงาน ก.พ. ระบุว่า ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา โดยสามารถดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th คลิกเลือกหัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” หลังจากนั้นคลิกเลือกหัวข้อย่อย “สมัครสอบ”
2. กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตรวจสอบสิทธิการสมัครสอบ เลือกรอบสอบ และเลือกศูนย์สอบที่ต้องการ โดยระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้อัตโนมัติ
3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบ File ได้
4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เป็นเงินจำนวน 330 บาท ภายในเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นใบสมัครสอบจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
5. การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
6. หลังชำระเงินแล้ว 1 วัน ให้เข้าตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ โดยสามารถอัปโหลดรูปถ่ายเพิ่มได้ หากไม่มีรูปถ่าย จะไม่สามารถยืนยันตัวตนได้
7. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ พร้อมลงลายมือชื่อ หากไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อสอบ กพ 67 แนวข้อสอบ กพ. 2567 รวมข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย เสมือนจริง ไฟล์ pdf. ตามรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

ลำดับ รายการ หมายเหตุ
1. ข้อสอบ กพ 2567 แนวข้อสอบ ภาค ก พร้อมเฉลย จำนวน 580 ข้อ ข้อสอบกพ 67 แนวข้อสอบ กพ. 2567 รวมข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย
2. ข้อสอบ กพ 2567 แนวข้อสอบ ภาค ก พร้อมเฉลย จำนวน 500 ข้อ ข้อสอบกพ 67 แนวข้อสอบ กพ. 2567 รวมข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย
3. แนวข้อสอบภาค-ก.-เล่มที่-1-ความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบกพ 67 แนวข้อสอบ กพ. 2567 รวมข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย
4. แนวข้อสอบภาค-ก.-เล่มที่-2-ความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบกพ 67 แนวข้อสอบ กพ. 2567 รวมข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย
5. แนวข้อสอบภาค-ก.-เล่มที่-3-ความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบกพ 67 แนวข้อสอบ กพ. 2567 รวมข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อสอบ กพ 67 แนวข้อสอบ กพ. 2567 รวมข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย เสมือนจริง ไฟล์ pdf. เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะ ขอให้ทุกท่านสอบผ่าน ก.พ. ปี 2566 นี้นะคะ

ขอบคุณข้อสอบ กพ 67 แนวข้อสอบ กพ. 2567 รวมข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย จากท่านอาจารย์ ประพันธ์ เวารัมย์

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ.2566 แนวข้อสอบ ก.พ.66 พร้อมเฉลย ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดที่นี่

ข้อสอบ กพ 66 แนวข้อสอบ กพ. 2566 รวมข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย เสมือนจริง ไฟล์ pdf. ดาวน์โหลดที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments