วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกข้อสอบข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 67 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6...

ข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 67 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบเมื่อ กุมภาพันธ์ 2567 o-net 2567 คลิกที่นี่

advertisement

ข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 67 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบเมื่อ กุมภาพันธ์ 2567 o-net 2567 คลิกที่นี่

สวัสดีดค่ะ วันนีทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 67 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบเมื่อ กุมภาพันธ์ 2567 o-net 2567 คลิกที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

advertisement

ข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 67 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบเมื่อ กุมภาพันธ์ 2567 o-net 2567 คลิกที่นี่
ข้อสอบโอเน็ตป.6 ปี 67 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบเมื่อ กุมภาพันธ์ 2567 o-net 2567 คลิกที่นี่

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 66 มาแล้วข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565  ข้อสอบโอเน็ต ม.3 ปี 67 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2566 )

O-NET คืออะไร

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือการสอบทางการศึกษาที่มีการดำเนินการในประเทศไทย เป็นการทดสอบความรู้และทักษะทางการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวัดความรู้และทักษะของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศ สอบ O-NET จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (สพฐ.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสวัสดิการการศึกษา ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย มีทั้งการสอบทางเลือก (Selective Test) และการสอบทางวิชาชีพ (Professional Test) โดยการสอบเลือกต้องการให้นักเรียนเลือกทำข้อสอบในรายวิชาที่สอบตามหลักสูตรการศึกษา ส่วนการสอบวิชาชีพเป็นการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของตนเอง

1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

วัตถุประสงค์ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6

1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
5. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

เฉลยข้อสอบโอเน็ต 67 รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 และจะประกาศผลโอเน็ต ในเดือนมีนาคม o-net 2567 เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 คลิกที่นี่

กำหนดการสอบโอเน็ต (o-net) ปีการศึกษา 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ป.6 กำหนดการสอบ o-net คือ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ม.3 กำหนดการสอบ o-net คือ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ม.6 กำหนดการสอบ o-net คือ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 และ วันที่ 2-3 มีนาคม 2567

ข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปี 67 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2566 ) คลิกที่นี่

ข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 67 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบเมื่อ กุมภาพันธ์ 2567 o-net 2567 คลิกที่นี่
ข้อสอบโอเน็ตป.6 ปี 67 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบเมื่อ กุมภาพันธ์ 2567 o-net 2567 คลิกที่นี่

advertisement

ข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 67 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบเมื่อ กุมภาพันธ์ 2567 o-net 2567 คลิกที่นี่
ข้อสอบโอเน็ตป.6 ปี 67 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบเมื่อ กุมภาพันธ์ 2567 o-net 2567 คลิกที่นี่

 

ตรวจสอบข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 67 พร้อมเฉลย  ที่ใช้สอบเมื่อ กุมภาพันธ์ 2567 o-net 2567 ตามรายวิชา ดังนี้ค่ะ

ข้อสอบโอเน็ตป.6 ปี 67 พร้อมเฉลย วิชา ภาษาไทย จากเพจ สื่อการสอนภาษาไทย By ครูแพร

ข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 67 พร้อมเฉลย วิชา คณิตศาสตร์ จากเพจ พ่อมดคณิตศาสตร์ 

ข้อสอบโอเน็ตป.6 ปี 67 พร้อมเฉลย วิชา วิทยาศาสตร์ จากเพจ Koala Class Student’s B 

advertisement

ข้อสอบโอเน็ตป.6 ปี 67 พร้อมเฉลย วิชา ภาษาอังกฤษ จากเพจ แบ่งปันสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ 

ข้อสอบโอเน็ต ม.3 ปี 67 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2566 ) รวมข้อสอบ o-net  คลิกที่นี่

เฉลยข้อสอบ o-net 67 ป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อสอบโอเน็ต2567 ป.6 พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบโอเน็ต2567 ป.6 พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบโอเน็ต 2567ป.6 พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย

ข้อสอบโอเน็ต 2567ป.6 พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์

เฉลยข้อสอบ o-net 67 ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อสอบโอเน็ต2567 ม.3 พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบโอเน็ต2567 ม.3 พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบโอเน็ต2567 ม.3 พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย

ข้อสอบโอเน็ต2567 ม.3 พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์

เฉลยข้อสอบo-net 67 ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อ กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566

ข้อสอบโอเน็ต67 ม.6 พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบโอเน็ต67 ม.6 พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบโอเน็ต67ม.6 พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย

ข้อสอบโอเน็ต67ม.6 พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบโอเน็ต67 ม.6 พร้อมเฉลย วิชาสังคมศึกษา

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช็คคะแนน onet 2567 ป.6 ปีการศึกษา 2566 ที่สอบเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ วันที่ 27 มีนาคม 2567 คลิกที่นี่

เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 67 รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 o-net 2567 คลิกที่นี่

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 67 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบเมื่อ กุมภาพันธ์ 2567 o-net 2567 คลิกที่นี่ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านค่ะ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments