วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกคลังความรู้ข้อสอบปลายภาค ประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 ครบทุกวิชา (ใช้สอบปลายภาค ปี 2566 - 2567...

ข้อสอบปลายภาค ประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 ครบทุกวิชา (ใช้สอบปลายภาค ปี 2566 – 2567 ได้) รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่

advertisement

ข้อสอบปลายภาค ประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 ครบทุกวิชา (ใช้สอบปลายภาค ปี 2566 – 2567 ได้) รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ข้อสอบปลายภาค ประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 ครบทุกวิชา (ใช้สอบปลายภาค ปี 2566 – 2567 ได้) รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่ สามารถใช้ในปีการศึกษา 2567 หรือปี พ.ศ. 2567 – 2568 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  มาฝากทุกท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

ข้อสอบปลายภาค ประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 ครบทุกวิชา (ใช้สอบปลายภาค ปี 2566 - 2567 ได้) รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่
ข้อสอบปลายภาคประถมศึกษาปีที่ 1 – 6ครบทุกวิชา (ใช้สอบปลายภาค ปี 2566 – 2567 ได้) รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่

 

advertisement

เข้าสู่ช่วงเวลาในการทดสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมจึงขอนำข้อสอบที่ สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ หรือ อจท. จัดทำขึ้นเป็นข้อสอบมาตรฐานชั้นปีมาให้คุณครู ผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่ ได้นำไปทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนครับ เพื่อให้ทุกท่านนำไปใช้ได้สะดวกมากขึ้นจึงขอจัดทำเป็นไฟล์ word และอัพโหลดขึ้น google drive ครับ ข้อสอบปลายภาค ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ครบทุกวิชา ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่ ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ดนตรี-นาฎศิลป์ ทัศนศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ภาษาอังกฤษ (Smile) วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา

มาทำความรู้จักกับการคิดเลขเร็วกันเถอะ

การคิดเลขเร็วหรือการคิดเลขในใจ นับเป็นสิ่งสำคัญ จำเป็นและมีประโยชน์ในการเรียนคณิตศาสตร์การฝึกคิดเลขเร็วนั้นควรฝึกทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพราะหากนักเรียน มีทักษะการคิดเลขจะช่วยส่งผลต่อการเรียนในระดับชั้นเรียนสูงขึ้นไปอย่างแน่นอนการคิดเลขเร็วจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการประมาณ ทักษะการประมาณเป็นเรื่องสำคัญในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน เพราะทักษะในการประมาณจะช่วยในการตรวจสอบคำตอบว่าน่าจะเป็นไปได้หรือไม่ สมเหตุสมผลหรือไม่

การฝึกคิดเลขเร็วช่วยให้นักเรียนมีทักษะความชำนาญในการคิดเลขได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยลับสมองให้นักเรียนได้ตื่นตัวตลอดเวลาฉะนั้นในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ครูควรหาแบบฝึกหัดคณิตคิดเลขเร็วมาให้นักเรียนฝึกทำเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจะเชื่อได้ว่านักเรียนจะมีทักษะการบวก การลบ การคูณ และการหารดีขึ้น

advertisement

แบบฝึกทักษะ เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาทักษะในเรื่องที่เรียนรู้ให้มากขึ้น โดยอาศัยการฝึกฝนหรือปฏิบัติด้วยตนเองของผู้เรียน ลักษณะปัญหาในแบบฝึกทักษะจะเป็นปัญหาที่เสริมทักษะพื้นฐานโดยกำหนดขึ้นให้ผู้เรียนตอบเรียงลำดับจากง่ายไปยาก ปริมาณของปัญหาต้องเพียงพอที่สามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

แบบฝึกที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะช่วยทำให้นักเรียนประสบผลสำเร็จใน การฝึกทักษะได้เป็นอย่างดี แบบฝึกที่ดีเปรียบเสมือนผู้ช่วยที่ดีของครู ทำให้ครูลดภาระการสอนลงทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่และเพิ่มความมั่นใจในการเรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งแบบฝึกจะช่วยในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้นั้น จำเป็นต้องมีการสอนต่างจากกลุ่มเด็กปกติทั่วไป หรือเสริมเพิ่มเติมให้เป็นพิเศษ ฉะนั้นแบบฝึกจึงมีประโยชน์มากสำหรับเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ที่จะช่วยให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะทางภาษาได้มากขึ้น

ข้อสอบปลายภาค ประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 ครบทุกวิชา (ใช้สอบปลายภาค ปี 2566 - 2567 ได้) รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่
ข้อสอบปลายภาคประถมศึกษาปีที่ 1 – 6ครบทุกวิชา (ใช้สอบปลายภาค ปี 2566 – 2567 ได้) รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่

advertisement

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อสอบปลายภาคประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 ครบทุกวิชา (ใช้สอบปลายภาค ปี 2566 – 2567 ได้) ดังนี้ค่ะ

รวมข้อสอบปลายปี ป.1 – ป.6 ดาวโหลดคลิกที่นี่

 

ขอบคุณที่มาของข้อมูล : สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ หรือ อจท.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 – 6 พร้อมเฉลย ไฟล์ Pdf. ดาวน์โหลดที่นี่

ข้อสอบปลายภาค ประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 ครบทุกวิชา (ใช้สอบปลายภาค ปี 2566 - 2567 ได้) รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่
ข้อสอบปลายภาคประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6ครบทุกวิชา (ใช้สอบปลายภาค ปี 2566 – 2567 ได้) รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments