วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกข้อสอบ NT RT O-NETกำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567...

กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต เช็กที่นี่

advertisement

กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต เช็กที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2566 มาให้ทุกท่านได้ติดตตาม ซึ่งได้รวบรวมทั้ง ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต เช็กที่นี่
กำหนดการ สอบโอเน็ต ปฏิทิน สอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต เช็กที่นี่

ตารางสอบโอเน็ต 66 กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ที่จะสอบ กุมภาพันธ์ 2567

advertisement

O-NET คืออะไร
O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วัตถุประสงค์ O-NET
1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
5. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ข้อสอบโอเน็ต 2566 พร้อมเฉลย มาแล้ว ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อปี 2566

ตารางสอบ o-net ป.6 2566 กำหนดการสอบ โอเน็ต ปฏิทินการสอบ ปีการศึกษา 66 ที่จะจัดสอบในเดือน ก.พ. 2567

กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต เช็กที่นี่
กำหนดการ สอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต เช็กที่นี่

advertisement

ท่านสามารถตรวจสอบกำหนดการสอบโอเน็ตปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต เช็กที่นี่

กำหนดการสอบโอเน็ตปฏิทินสอบ O-NET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3

โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET ที่ เว็บไซต์ www.niets.or.th  1 กรกฎาคม – 31 ถึงหาคม 2566

ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบ ผ่านระบบ O-NET ที่ www.niets.or.th  1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566

สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1 (โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผ่านระบบ O-NET)  10 ตุลาคม 2566 

โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลด ข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET 10 – 31 ตุลาคม 2566 

นักเรียนเทียบเท่าชั้น ป.6 ม.3 และ Home school สมัครสอบ O-NET ผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th 1-15 พฤศจิกายน 2566

advertisement

สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ 5 มกราคม 2567

โรงเรียน แจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ 5-15 มกราคม 2567

สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ สำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ 20 มกราคม 2567

กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต เช็กที่นี่
กำหนดการ สอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต เช็กที่นี่

กำหนดการสอบโอเน็ตปฏิทินสอบ O-NET ชั้น ม.6 (ทดสอบด้วยระบบดิจิทัล)

โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียน ข้อมูลห้องสอบ (ห้องคอมพิวเตอร์) ผ่านระบบ O-NET 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2566

นย์ประสานงานการจัดสอบ จัดสนามสอบและจัดห้องสอบ ผ่านระบบ O-NET 1- 30 กันยายน 2566 

สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1 10 ตุลาคม 2566

โรงเรียนแจ้งเพิ่ม – ลด ข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET 10 – 31 ตุลาคม 2566

นักเรียนเทียบเท่าชั้น ม.6 และ Home school สมัครสอบ O-NET ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. 1 – 15 พฤศจิกายน 2566

นักเรียนเข้าศึกษาทดลองใช้วิธีการทดสอบด้วยระบบ Digital Testing ผ่านเว็บไซต์ สทศ. มกราคม 2567

สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ 5 มกราคม 2567

โรงเรียนแจ้งเพิ่ม – ลด ข้อมูลนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ 5- 15 มกราคม 2567

สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบสำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ 20 มกราคม 2567

กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต เช็กที่นี่
กำหนดการสอบ โอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต เช็กที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สทศ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 65 ข้อสอบ โอเน็ต ป.6 ปี 64 O-NET 2565 เฉลยข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทย สอบ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ป.6 ปีการศึกษา 2564

ข้อสอบโอเน็ต 2566 พร้อมเฉลย มาแล้ว o-net ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments