วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษากระทู้ธรรมชั้นโท 2566 แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66

กระทู้ธรรมชั้นโท 2566 แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66

advertisement

กระทู้ธรรมชั้นโท 2566 แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66

กระทู้ธรรมชั้นโท 2566 แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66 สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ กระทู้ธรรมชั้นโท 2566 แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66 มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

กระทู้ธรรมชั้นโท 2566 แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66
กระทู้ธรรมชั้นโท 2566 แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง กระทู้ธรรมชั้นเอก 2566 ตัวอย่างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก เรียงความแก้กระทู้ธรรม 66 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

เฉลยข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก กระทู้ธรรม ทุกปี พ.ศ. 2553-2564 ดาวน์โหลด ที่นี่

กระทู้ธรรมชั้นตรี โท เอก 2566 เรียงความ แก้กระทู้ธรรมชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 66 พร้อมเฉลย คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก 2566 ธรรมศึกษา ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566

คำว่า “เรียงความแก้กระทู้ธรรม” ตัดบทเป็นเรียงความ/แก้/กระทู้ธรรม
“เรียงความ” หมายถึง การกล่าวพรรณนาเนื้อความหรืออธิบายเนื้อความแล้วนำเอาเนื้อความมาต่อเชื่อมกัน โดยลำดับหน้าหลังให้ผู้อ่านได้อ่านรู้เรื่อง
“แก้” หมายถึง การตอบหรือการเฉลยให้ตรงจุดของคำถามนั้น หรือการเปิดเผยสิ่งที่ปกปิดออกมาให้เห็น
“กระทู้ธรรม” หมายถึง ปัญหาหรือคำถามที่เกี่ยวกับธรรมะ

advertisement

ประโยชน์ของวิชากระทู้ธรรม
๑.เป็นการแสดงออกซึ่งทัศนคติของตนเอง
๒.เป็นการแสดงออกซึ่งความรู้เกี่ยวกับธรรมะ
๓.เป็นการแสดงออกซึ่งวาทะและสำนวนของผู้ที่ได้รับการศึกษา
๔.เป็นการถ่ายทอดวิชาการไปสู่อีกคนหนึ่งให้รู้และเข้าใจความ
๕.เป็นการพัฒนาด้านความรู้และปัญญาของตนให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
๖.เป็นการสร้างบุคลากรในด้านศาสนาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกลายมาเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาต่อไป

ระทู้ธรรมของศึกษาชั้นตรี-โท-เอก นั้นแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ
๑.พุทธภาษิต เป็นดำรัสของพระพุทธเจ้าโดยตรง
๒.สาวกภาษิต เป็นคำพูดของพระสาวก มี ๒ ประเภท คือ เถรคาถา (พระภิกษุ) และเถรีคาถา (พระภิกษุณี)
๓.เทวตาภาษิต เป็นคำพูดของเทวดา
๔.อิสีภาษิต เป็นคำพูดของพวกฤาษี ภาษิตทั้ง ๔ ประเภทนี้รวมเป็นคำกลาง ๆ ว่า “ธรรมภาษิต” คือเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยธรรมะนั่นเอง

กระทู้ธรรมชั้นโท 2566 แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66
กระทู้ธรรมชั้นโท 2566 แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66

advertisement

กระทู้ธรรมชั้นโท 2566 แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66
กระทู้ธรรมชั้นโท2566 แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66
กระทู้ธรรมชั้นโท 2566 แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66
กระทู้ธรรมชั้นโท2566 แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66

 

ดาวน์โหลดกระทู้ธรรมชั้นโท กระทู้ธรรม ชั้นตรี โท เอก การเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม เพิ่มเติม คลิกที่นี่

กระทู้ธรรมชั้นโท 2566 แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66
กระทู้ธรรมชั้นโท2566 แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66
กระทู้ธรรมชั้นโท 2566 แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66
กระทู้ธรรมชั้นโท2566 แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66
กระทู้ธรรมชั้นโท 2566 แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66
กระทู้ธรรมชั้นโท2566 แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66

 

ดาวน์โหลดกระทู้ธรรมชั้นโท กระทู้ธรรม ชั้นตรี โท เอก การเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม เพิ่มเติม คลิกที่นี่

กระทู้ธรรมชั้นโท 2566 แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66
กระทู้ธรรมชั้นโท2566 แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 66

 

ดาวน์โหลดกระทู้ธรรมชั้นโท กระทู้ธรรม ชั้นตรี โท เอก การเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก : https://www.facebook.com/page/

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม กระทู้ธรรม 2566 การเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม ระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

ผลสอบนักธรรมตรี 2566 ตรวจผลแม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ ปี 66 เช็คผลสอบนักธรรมตรี โท เอก คลิกที่นี่ 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments