วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกข้อสอบ NT RT O-NETกระดาษคําตอบ o-net 2565 (ปีการศึกษา2565) ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ต O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ใช้สอบปี 2566

กระดาษคําตอบ o-net 2565 (ปีการศึกษา2565) ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ต O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ใช้สอบปี 2566

advertisement

กระดาษคําตอบ o-net 2565 (ปีการศึกษา2565) ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ต O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ใช้สอบปี 2566

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ กระดาษคําตอบ o-net 2565 (ปีการศึกษา2565) ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ต O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ใช้สอบปี 2566 มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

กระดาษคําตอบ o-net 2565 (ปีการศึกษา2565) ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ต O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ใช้สอบปี 2566
กระดาษคําตอบo-net 2565 (ปีการศึกษา2565) ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ต O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ใช้สอบปี 2566

 

advertisement

O-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วัตถุประสงค์ O-NET

1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
5. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

O-NET สอบกี่วิชา

O-NET ป.6 และ ม.3 สอบ 4 วิชา ได้แก่ (1) ภาษาไทย (รูปแบบปรนัยและอัตนัย) (2) ภาษาอังกฤษ (3) คณิตศาสตร์ (4) วิทยาศาสตร์
O-NET ม.6 สอบ 5 วิชา ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) สังคมศึกษา ศาสนาและวํฒนธรรม (3) ภาษาอังกฤษ (4) คณิตศาสตร์ (5) วิทยาศาสตร์

advertisement

กระดาษคําตอบ o-net 2565 (ปีการศึกษา2565) ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ต O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ใช้สอบปี 2566
กระดาษคําตอบo-net 2565 (ปีการศึกษา2565) ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ต O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ใช้สอบปี 2566

advertisement

กระดาษคําตอบ o-net 2565 (ปีการศึกษา2565) ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ต O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ใช้สอบปี 2566
กระดาษคําตอบo-net 2565 (ปีการศึกษา2565) ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ต O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ใช้สอบปี 2566

 

กระดาษคำตอบโอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2565 ชั้น ป.6

กระดาษคำตอบโอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2565 ชั้น ม.3

 

ขอบคุณที่มาจาก : สทศ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ข้อสอบโอเน็ต2566 พร้อมเฉลย มาแล้วo-net ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบo-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2565) มาแล้วข้อสอบ o-netป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 คลิกที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments